Vilka är fördelarna och nackdelarna med teorin om deltagande ledarskap? (Exempel)

Sedan de första förslagen till teorin om deltagande ledarskap 1973 har underordnades ingripande i beslutsprocessen varit mycket fördelaktigt. Därför rekommenderar vi att du läser den här artikeln där du får reda på det Vilka är fördelarna och nackdelarna med teorin om deltagande ledarskap?

Deltagande ledarskap och beslutsfattande

Deltagande ledarskap ger en bred bild som gynnar beslutsfattande. I denna mening bör det betonas att deltagande ledarskap är en sekventiell process som möjliggör skapandet av arbetslag där synpunkter delas antingen personligen eller när du använder Google Meet och andra kommunikationsverktyg.

Deltagande ledarskap kräver ett antal mål och främjar mångfald genom dialog, integration och utvärdering av deltagandet av alla medlemmar i arbetslaget.

Attribut för deltagande ledarskap

Huvudattributet för deltagande ledarskap är deltagande, vilket underlättar bildandet av länkar mellan band medlemmar. Dessutom lyfter det fram konsensus som skapas för att effektivt hantera konflikter genom fysiska eller virtuella Hangouts videochattmöten för att ge ett exempel.

Å andra sidan främjar deltagande ledarskap en känsla av tillhörighet till organisationen såväl som motivationen hos teammedlemmarna. Särskild vikt läggs vid varje medlems roller och ansvarskänslan fästs särskild vikt vid.

Vilka är fördelarna och nackdelarna med teorin om deltagande ledarskap?

Deltagande ledarskap kan vara till stor hjälp i komplexa situationer där mål och processer de fokuserar inte bara på resultat. Av denna anledning är det viktigt att du förstår för- och nackdelarna med teorierna om deltagande ledarskap som beskrivs nedan.

Fördelar med deltagande ledarskapsteorin

Att tillämpa teorin om deltagande ledarskap ger ofta positiva resultat. I ett affärssammanhang främjar deltagande ledarskap acceptansen av beslut efter examen konsensusprocess.

Teammedlemmar kan lämna förslag

En av de främsta fördelarna med deltagande ledarskap är att det gör det möjligt för teammedlemmar att göra det förslag. Därför ökar det medlemmarnas motivation och deras känsla av samhörighet.

Rollspecifikation

Fil specificering av roller gör det möjligt för medlemmar att vara effektiva även när ledaren inte är på möten eller inte kan använda Zoom eller annat fjärrkommunikationsverktyg av olika anledningar.

Minska din konkurrenskraft

I deltagande ledarskap spelar varje medlem en viktig och nödvändig roll för att uppnå målen. Av denna anledning minskar konkurrenskraften på grund av olika roller.

Den känslomässiga faktorn

Deltagande ledarskap engagerar positivt den känslomässiga faktorn eftersom teammedlemmarnas handlingar tillför motivation och höjer din moral vilket kan vara bekvämt när man fattar beslut.

Nackdelar med deltagande ledarskapsteorin

Flera faktorer påverkar ditt beslut. Därför är det möjligt att fel uppstår när teorier om deltagande ledarskap.

Tidsfaktorn

Tid kan bli en nackdel med deltagande ledarskap eftersom det kan ta lång tid att hitta en lösning på ett problem. Denna faktor blir ett hinder, särskilt när teammedlemmar inte kan komma överens och har få av dem prioriterade strategier att välja.

Informationsläcka

En annan omständighet som kan vara en tydlig nackdel är förlust sekretess för information. Ett läckage av nyckelinformation för ett företag kan bli en verklig konflikt mellan teammedlemmar, särskilt om informationen är avgörande för att utveckla en lämplig strategi.

Av denna anledning rekommenderas det att övervaka informationen som delas via sociala nätverk som oftast används av medlemmar och att förklara organisationens konfidentialitetsvillkor.

Relaterade Artiklar

Back to top button