Vilka är fördelarna och nackdelarna med finansiell redovisning?

Ekonomisk redovisning definieras som den disciplin som ansvarar för att samla in, registrera och beställ information om företagets ekonomiska verksamhet. Branschredovisningsavdelning som systematiserar den ekonomiska situationen och information om företagets verksamhet under dess utveckling. Det låter dig registrera företagets aktiviteter och ekonomiska händelser som påverkar det.

Dess syfte är att ge information om företagets ekonomiska situationsom gör att du kan utvärdera resultaten, de som baseras på beslut som har tillämpats tidigare i företagets strategi.

Det är obligatoriskt för företag som når en viss storlek bygger den på normer och regler med allmänt accepterade principer. Finansiell redovisning har å andra sidan fördelar och nackdelar, så i den här artikeln kommer vi att diskutera dem.

Fördelar med finansiell redovisning

Ekonomisk redovisning medför många fördelar för vårt företag eftersom det kommer först ger oss ett perspektiv på den ekonomiska storleken på vårt företag, därför är det ansvarigt för att ge ett historiskt register över vår ekonomi. Det hjälper till att höja begreppet redovisningsfakta, visar syntetiskt huvudprocesserna för finansiering, kommersialisering och produktivitet.

Bland de många fördelarna som denna gren av redovisning ger oss kommer vi att lista och förklara några av de viktigaste fördelarna med den, såsom skattehjälp, samarbetar med ledningen för att fatta beslutavslöjar den ekonomiska situationen och för bolagets bokföring.

Visa din ekonomiska situation

Finansiell redovisning kommunicerar den aktuella ekonomiska situationen på daglig basis. Tack vare denna rapport, en del av organisationens direktiv håller dig informerad om den ekonomiska situationen. Denna information används som ett beslutsverktyg för att kontrollera om de föreslagna målen har uppnåtts eller inte.

Ge skattehjälp

Detta bidrar till fullgörandet av skatter, som ska presenteras för skattemyndigheterna och återspeglas i bokslutet, för att inte orsaka några olägenheter och därmed undvika juridiska problem för företaget.

Han sköter företagets bokföring

Den dokumenterar hela transaktionen som genomförts av företaget. Att hålla en mer utvecklad redovisning med ett lämpligt redovisningssystem.

Samarbeta med ledningen för att fatta beslut

Företagsledare använder data som tillhandahålls av finansiell redovisning, ta fram beslut baserat på de visade resultaten och med hjälp av en professionell revisor.

Nackdelar med finansiell redovisning

Liksom finansiell redovisning har den fördelen att den beställer, registrerar och analyserar företagets information på ett ekonomiskt sätt. Det har nackdelar att det redan beror på att det ger information från det förflutna, undersöker bara en aspekt av ekvationen eller tillämpas felaktigt bryta mot reglerna och etiska principer, detta gäller datamodifiering. Nu ska vi nämna några av nackdelarna med finansiell redovisning.

Information som är historisk data

Detta gäller för finansiell redovisning tillhandahåller gamla uppgifter eftersom dessa uppgifter enligt företaget presenteras kvartalsvis, årligen eller halvårsvis. Informationen vi har är inte uppdaterad. Inte för att det är värdelöst för det, men det är inte aktuellt.

Den registrerar bara den ekonomiska aspekten

Den behandlar bara de monetära aspekterna, bortser från andra faktorer som kan hjälpa företaget, såsom konkurrens på marknaden och andra frågor som kan påverka optimeringen av företagets produktivitet.

Det går att manipulera

Nummer kan ändras vid en tidpunkt som passar företaget, det är en omoralisk och olaglig praxis. Många gånger ändras inkomsten för att betala lägre skatter eller för att ange högre belopp än de är och för att locka aktieägare. Det senare är inte längre lämpligt när den förvärvade skulden inte kan återbetalas.

Relaterade Artiklar

Back to top button