Vilka är fördelarna, nackdelarna och målen med ett frihandelsavtal?

0 Shares

Ett frihandelsavtal bättre känt under förkortningen FTA är ett multilateralt avtal finns för att underlätta handeln mellan olika kontinenter; Det är med andra ord fasta avtal som hjälper och främjar internationell handel med varor och tjänster. Likaså är det etablerat för att uppnå specifika mål som kommer att leda till en rad allmänna fördelar och nackdelar, som att erbjuda fri handel mellan nationer.

Frihandelsavtalets mål

Till att börja med är det värt att nämna att huvudsyftet med dessa fördrag är att garantera frihandelszoner eller områden för folk. Vilka är överenskomna, vilka är etablerade eller etablerade mellan två eller flera länder som tillåter det bedriva tullfri handelskatter och till och med den kontroll och övervakning som dessa transaktioner vanligtvis har.

Likaså också syftar till att främja och skapa lämpliga förutsättningar vilket kommer att leda till rättvisa utbyten och tillgång till tjänster för länder med färre ekonomiska resurser. Och i sin tur kommer det att bidra till en balanserad konkurrens mellan nationer, och band och överenskommelser kommer att konsolideras på andra områden.

Likaså är NAFTA:s mål att säkerställa att alla länder har tillgång till och bidra till världens olika nationer, driva basprodukter och tjänster, som t.ex tekniska tjänster.

Fördelar med ett frihandelsavtal

En av de viktigaste fördelarna med ett frihandelsavtal är detta det gynnar relationerna mellan länder involverade; eftersom samverkan och samverkan skapar en miljö för överenskommelser inom andra områden, som sociala, kulturella eller liknande frågor.

Det gynnar också de organisatoriska och regionala marknaderna i länder, eftersom att erbjuda en tjänst eller produkt på marknaden, kommer det att vara mycket efterfrågat främja skapandet av direkta och indirekta arbetstillfällen och förbättra medborgarnas livskvalitet. Sammantaget kommer detta att hjälpa de mindre resursstarka länderna att få tillgång till och integreras i världsekonomin eftersom alla länder kommer att dra nytta av handeln med varandra.

Det ger också betydande förbättringar för företag eftersom de kommer att kunna få tillgång till olika nivåer av råvarukvalitet, vilket förbättrar lagersystemet och kostnadskontrollen. De kommer till och med att kunna välja att köpa maskiner och teknik av högre kvalitet.

Nackdelar med ett frihandelsavtal

Hur motsägelsefullt det än verkar, kan frihandelsavtalet bidra till detta dåliga och dåliga arbetsförhållanden hos anställda; Med andra ord kan ett frihandelsavtal skada arbetarnas fördelar, särskilt arbetarklassen, om de inte har rörelser eller organisationer för att garantera sina rättigheter.

Å andra sidan kan dessa avtal gynna länder eller organisationer med större ekonomisk makt; eftersom de kan täcka utländska marknader i de mest sårbara länderna, vilket påverkar dessa länders inhemska lager och interna ekonomier. Skärpning i vissa fall fattigdomsnivåerna i dessa länder.

Av samma anledning, om fördragen inte är välstrukturerade, kan det göra att handlare får en klassificering Små och medelstora företag försvinner från marknaden; På grund av den konkurrensnivå som kommer att finnas med multinationella organisationer, kan de inte upprätthålla och konkurrera med de kostnader de bestämmer.

Slutligen är frihandelsavtalet en strategi som kommer att hjälpa till i handeln mellan olika nationer, vilket gör det lättare att få tjänster och råvaror som det kan förbättra medborgarnas livskvalitet; Det bör dock noteras att det är viktigt för länder att upprätta avtal och åtgärder för att skydda mindre organisationer eftersom de kan drabbas allvarligt.

0 Shares