Anslut till Senaste Tekniska Nyheter, Bloggar, Recensioner

Vilka aktiefondoperatörer investerar bäst i guld?

Om du vill börja investera i ädelmetaller så att dina pengar omvärderas i slutet av året, då har du kommit till den angivna posten. Vi visar er alla tre senare Bästa aktiefondoperatörer att investera i guld som för närvarande finns i den finansiella ekonomin.

De bästa aktiefondoperatörerna att investera i guld

Då ska vi prata med dig i detalj om Bästa aktiefondoperatörer att investera i guld. Vi rekommenderar helt enkelt att du läser beskrivningen av varje fond noggrant för att förstå vilken som är bäst för dig.

Quadriga Investors Igneo Fund

Om du inte vet Quadriga Investors Igneo Fund Detta är den andra gyllene fonden som hittills genererat de högsta vinsterna i år. Faktum är att deras nettovärde överstiger 500 miljoner dollar med daglig likviditet och har också en konservativ profil när de investerar. Detta innebär att det fokuserar på att investera i anti-kris och anti-bubbla tillgångar.

Speciellt din Strategin bygger på att investera dina pengar i guldamerikanska statsobligationer och vid köp av finansiell försäkring (mot eventuella nedgångar) av riskabla tillgångar, såsom: aktiemarknader, lån, tillväxtmarknader eller råvaror.

Faktum är att fondens talesmän bekräftar att pandemin avslöjade systemets bräcklighet, vilket i sin tur tvingade centralbanker och statliga banker att påskynda ett paradigmskifte som syftar till att förvandla såpbubblor till inflation.

Nittioen Global Strategic Fund

Delfonden gör allt för att säkerställa detta öka värdet på din investering på lång sikt. De har också för vana att investera i aktier från de bästa företagen i världen som fokuserar på guldbrytning, och till och med allokerar en tredjedel av sina tillgångar till aktier i företag som också bryter andra metaller och mineraler.

Å andra sidan Nittioen Global Strategic Fund Det återspeglar finansiella kontrakt för bättre portföljförvaltning eftersom det på detta sätt effektivt kan hantera riskerna och kostnaderna förknippade med att förvalta fonden som sådan, vilket är en del av ansvaret inom organisationen.

När det kommer till lönsamhet så måste vi understryka att denna fond har lyckats öka lönsamheten med över 10 % i år hittills och om vi ser till den ackumulerade lönsamheten de senaste tio åren är den -13,34 %.

BGF – World Gold Fund

Denna fond har mer än 30 års historia sedan den grundades på 90-talet, och den medger vanligtvis större delen av guldproducenternas egna kapital. Det är dock inte begränsat till guld eftersom det genererar inkomster genom andra metaller som silver och platina.

Det råder ingen tvekan om att denna fond har haft ett bra år sedan dess uppskattas av nästan 50% för användare som har bestämt sig för att investera i dollar. Det går också betydligt bättre än andra aktiemarknader som har drabbats av allvarliga konsekvenser av coronavirus-pandemin.

Hans beteende under hela året visade till och med att han kunde erbjuda olika källor till lönsamhet i tider då marknaden är volatil, och därför råder osäkerhet vid investeringar på finansmarknaden.

Å andra sidan kan World Gold Fund erbjuda en beta som är högre än priset på fysiskt guld som det är överskattade över 30 % under första halvåret.

Portföljen för denna fond är nu består av minst 40 föremåldär 10 företag täcker mer än hälften av det årliga anslaget. När så är fallet är ledningen oroad över att använda en kvalitativ fördom när man lägger till nya företag som har en balans över genomsnittet.

Om du tyckte att det här inlägget var användbart, tveka inte att dela det med alla dina vänner via sociala nätverk.