Anslut till Senaste Tekniska Nyheter, Bloggar, Recensioner

Varför exakt platsinformation är viktig för allmän säkerhet

Dagens teknik har förbättrat många yrken, inklusive offentliga tjänstemän, med framstegen med platsidentifieringssystem. Allmän säkerhet är bättre än någonsin nu när GPS och andra spårningssystem kan identifiera en persons plats i realtid. Utan exakt platsinformation kan brandmän åtgärda en brandrisk för sent, personer som ringde nödsamtal kanske inte får hjälp innan någon skadats och offentliga tjänstemän kan inte hitta ett fordon tillräckligt nära för att skickas till nödplatsen. Därför är platsnoggrannhet av största vikt för allas säkerhet. Läs vidare för att lära dig hur platsspårning kan garantera allmänhetens säkerhet.

håller smartphone

Tillåter räddningstjänsten att snabbt anlända till platsen

En av de första sakerna som en uppringare måste göra för att rapportera en nödsituation är att ange sin plats för att instruera offentliga tjänstemän som brottsbekämpning, ambulanspersonal och brandmän att veta var nödplatsen är. GPS och andra kartsystem är platsspårare som gör det möjligt för räddningspersonal att komma till platsen innan det är för sent och till stor skada för civila. Utan tillräcklig teknik löper människor större risk och värdefull tid slösas bort när de letar efter trafikledare tillräckligt nära nödplatsen och hittar tydliga vägar. Exakt lokaliseringsnoggrannhet för alla avsändare säkerställer att minsta möjliga tid sparas för att ge den som ringer omedelbar akut uppmärksamhet.

Hjälper till att hålla reda på patrullfordon

Patrulltäckning är en avgörande del av allmän säkerhet och det är nästan omöjligt att säkerställa en skyddande närvaro på vägar utan tillräcklig teknik för att hålla reda på alla fordon. Patrullfordon måste placeras strategiskt för att reagera på nödsituationer. Det är därför fordonets placering är avgörande. Det låter dig inte bara spåra fordonen för att se till att de inte är för långt ifrån varandra eller för nära i närheten för att säkerställa att deras svarstider inte äventyras, utan platsnoggrannhet gör att effektiva ändringar kan göras i realtid och för att säkerställa alla rutter redovisas och patrulleras vid behov. Med en exakt placering av patrullfordon vet du vilken som är närmast en nödplats för att komma fram i tid.

Exakt platsinformation förhindrar så många risker och räddar så många liv. En GPS har av den anledningen blivit ett effektivt verktyg för alla befolkningar. För att säkerställa allmän säkerhet kan alla offentliganställda yrken dra nytta av rätt teknik som finns tillgänglig idag. I så fall förklarar specialisterna från 10-8Systems.com att användningen av ett avancerat datorstödt programvarusystem (CAD) kommer att minska nödsvarstiderna. 911-operatörer, samtalsmottagare och utsändare använder denna programvara för att identifiera platser, hålla reda på räddningspersonalens status och var de befinner sig i fält, prioritera och spela in nödsamtal och skicka ut personal effektivt vid behov.

Skyddar allmänna säkerhetstillgångar från tjuvar

Ambulanser och andra allmänna säkerhetstillgångar är vanligen föremål för tjuvar. För att skydda allmän egendom från att bli stulen behöver flottor platsspårare så att brottsbekämpande myndigheter kan hålla reda på var de befinner sig. Om ett utryckningsfordon eller den värdefulla utrustning och förnödenheter det bär riskerar att bli stöld, kan myndigheterna snabbt spåra platsen och gripa brottslingarna. Dessutom kan fordon med GPS avskräcka tjuvar från att försöka stjäla den eller dess innehåll.

Stöld av offentlig egendom eller dess förnödenheter ger inte bara dyra konsekvenser för offentliganställda yrken att hantera och minskar nationens förtroende för offentliga tjänster, utan det utsätter också befolkningen för en större säkerhetsrisk med brottslingar som kapar allmänna säkerhetstillgångar.

Hjälper till att optimera fordonsunderhåll

Exakt platsinformation kan också optimera underhållet för en hel flotta. Du kommer att kunna spåra ett fordons prestanda baserat på hur många miles GPS:en har spårat att det har färdats. Detta förhindrar felaktigt fungerande maskineri, överbelastade fordon och haverier på vägen. Fordonen kommer att få bättre underhåll, vilket i sin tur säkerställer att alla allmänna säkerhetstransporter är effektiva och utrustade för att reagera på nödsituationer och medborgare, utan att orsaka trafikledare och människor mer skada.

kontrollera platsen

I slutändan spelar identifiering av platser en avgörande roll för att säkerställa säkerheten för människor och egendom, vilket är anledningen till att GPS och andra platssystem har hjälpt människor i deras vardag att känna sig säkrare, skydda sina nära och kära och deras egendom. Framstegen inom dessa tekniska system växer exponentiellt och de bästa av dessa tjänster bör användas av alla offentliga tjänsteyrken så att dessa enheter kan använda dem för att skydda befolkningen. Platsnoggrannhet minskar nödsvarstider, skyddar utryckningsfordon från haverier och överdriven körsträcka och förbättrar räddningstjänstens täckning i alla områden.