Vad Àr ROI och hur berÀknas den?

0 Shares

Inom ekonomiomrÄdet finns det olika verktyg som lÄter dig lÀra dig om vissa aspekter ett företag eller ett förvaltat företag. Lönsamhet eller avkastning pÄ totala tillgÄngar Àr en av dem.

Avkastning pÄ totala tillgÄngar Àr verktyget som gör det möjligt generera vinst frÄn företaget kan mÀtas. Vi visar dig vad avkastningen pÄ totala tillgÄngar Àr. Du kommer ocksÄ att lÀra dig hur du berÀknar avkastningen pÄ totala tillgÄngar och vad Àr nyttan med att veta detta vÀrde pÄ ditt företags tillgÄngar.

Vad Àr avkastningen pÄ totala tillgÄngar?

Slut pÄ prestation bolagets totala tillgÄngar Detta Àr den lönsamhet som nÀmnda företag har pÄ alla sina tillgÄngar. Man kan sÀga att detta Àr en indikator som visar vad företagets ekonomiska hÄllbarhet Àr.

SÄledes anger avkastningen pÄ totala tillgÄngar eller ROA för ett företag, i dess förkortning pÄ engelska, hur företag hanterar sina tillgÄngar samtidigt. generera din egen vinstsom hÀrrör frÄn basresultat och vinst per aktie efter utspÀdning.

För att bedöma om avkastningen pÄ tillgÄngarna Àr lÄg, vilket skulle tyda pÄ misskötsel eller tvÀrtom, nÀr lönsamheten pÄ dessa tillgÄngar Àr hög, visar det att företaget fungerar effektivt.

Sammanfattningsvis representerar avkastningen pÄ totala tillgÄngar den lönsamhet som ett företag har pÄ det finansiella omrÄdet, att jÀmföra den vinst företaget har gjort med den gjorda investeringen.

DÀrmed kan man dra slutsatsen att detta Àr ett sÀtt att mÀta effektiviteten hos det företag som ger vet hur mycket vinst du kan generera frÄn de nödvÀndiga resurserna.

Hur avkastningen pÄ totala tillgÄngar berÀknas

Det Àr enkelt att berÀkna din ROI sÄ att du kan sluta oroa dig hur man berÀknar avkastning pÄ totala tillgÄngar. I huvudsak Àr detta den vinst som ett företag gör dividerat med dess tillgÄngar. PÄ samma sÀtt kan du anvÀnda en vÀgd genomsnittlig tillgÄng om du vill. SÄ formeln Àr avkastning pÄ totala tillgÄngar = vinst / tillgÄngar

Du kan ocksÄ berÀkna avkastningen pÄ totala tillgÄngar pÄ samma sÀtt med början frÄn försÀljningsmarginalen företag enligt följande: Avkastning pÄ totala tillgÄngar = TillgÄngsomsÀttning x Marginal pÄ försÀljning.

Men förstÄelse kan man fÄ handel med tillgÄngar baserat pÄ uppdelningen av försÀljningen efter genomsnittliga totala tillgÄngar. PÄ samma sÀtt den försÀljningsmarginal som erhÄlls frÄn fördelningen av vinst mellan försÀljningarna av företaget.

PÄ sÄ sÀtt kommer du att mÀta företagets lönsamhet för att kunna bedöma finansiella mÄl för att vid behov förÀndra ekonomin i ditt företag.

Vad Àr avkastningen pÄ totala tillgÄngar?

Lönsamhet kl avkastning pÄ totala tillgÄngar Detta Àr extremt anvÀndbart för ett företag eller företag eftersom det lÄter det veta om det effektivt anvÀnder sina tillgÄngar pÄ ett sÀtt som gör att det kan generera tillvÀxt eller maximera nyttan och rikedomen för de aktieÀgare som skapar det.

Dessutom Àr en av de andra sakerna som ROI anvÀnds för att hur den mÀter vinsten som tjÀnas in av de tillgÄngar ett företag genererar kan vara utvÀrdera snabbt och enkelt om företagets ekonomiska situation.

DÀrför innebÀr en hög avkastning pÄ tillgÄngarna att fördelarna den har genererat Àr större. I övrigt innebÀr en lÄg avkastning pÄ tillgÄngsvÀrdet att bolagets situation inte Àr mer gynnsam.

SÄledes ger avkastningen pÄ totala tillgÄngar företaget eller företaget möjlighet att jÀmföra och utvÀrdera olika investeringsalternativgenom att visa vilka som Àr företagets mest likvida eller nettotillgÄngar eller -resurser. SÄ att förvaltningsformerna kan bedömas och vid behov nya horisonter bedömas.

0 Shares