Vad är en Sales Acceleration Software?

0 Shares

Försäljningsacceleration-featured

Tekniken är utformad för att göra människors liv enklare. Eftersom försäljning är den affärsfunktion som är mest förknippad med intäktsgenerering, kommer en ökad effektivitet att påverka ditt företag som helhet positivt.

Utan rätt teknik kan försäljning också vara ett område som kräver mycket manuellt arbete.

Mjukvara för säljacceleration hjälper dig att bättre skala ditt säljteam och utveckla processer som leder till hållbar tillväxt.

Vad är Sales Acceleration Software?

Mjukvara för säljacceleration förbättrar säljteamens förmåga att utföra alla uppgifter som är involverade i deras roller samtidigt som de gör dem mer effektiva och framgångsrika i sin säljprocess.

Mjukvara för säljacceleration är inte bara en enda typ av plattform, utan snarare en uppsättning verktyg som leder säljteam för att uppnå repeterbar, skalbar och lönsam tillväxt.

Typer av programvara för försäljningsacceleration

Programvara för försäljningsengagemang

Det primära ansvaret för dina säljare är att få kontakt med potentiella kunder. Det sker vanligtvis via e-post, samtal och livechatt. Programvara för försäljningsengagemang gör det möjligt för dessa kopplingar att uppstå och minskar den manuella ansträngningen kring dessa kommunikationer.

Utan en mjukvara för försäljningsengagemang skulle representanter använda sina vanliga inkorgar och telefoner för kommunikation och måste manuellt spåra allt som händer, vilket gör det svårt att säkerställa att de kommunicerar med rätt personer vid rätt tidpunkt.

Programvara för försäljningsengagemang hjälper representanter att hålla koll på alla sina uppgifter och ger dem möjlighet att referera till de konversationer de tidigare har haft senare i försäljningen. Det betyder att när de pratar med en prospekt kan de fokusera på att ansluta och sälja istället för att dokumentera.

Dessutom, när all spårning är manuell, kommer varje representant att ha sitt eget system för att samla in data baserat på deras arbetsvanor. Men dessa olika system kan göra det svårt att analysera försäljningsresultatet för teamet som helhet.

Förutom att spåra den kommunikation som sker, standardiserar säljengagemangsplattformar även denna data vilket gör det lättare för team att analysera sina uppsökande processer och optimera dem för både enskilda representanter och teamet som helhet.

Mjukvara för säljaktivering

Enbart en konversation räcker vanligtvis inte för att avsluta en B2B-affär. Representanter måste också tillhandahålla ytterligare resurser och sammanhang som stödjer deras pitch.

Innehåll som forskning och utbildningsguider kan hjälpa till att stödja värdet av ditt företags lösning, och fallstudier och vittnesmål kan visa vilken framgång ditt företag levererar. All den informationen måste finnas till hands för säljaren så när behovet uppstår har de den redo.

Mjukvara för säljaktivering ger representanter enkel tillgång till allt material de behöver, från presentationsmallar till produktbeskrivningar till marknadsföringsinnehåll. Mjukvara för säljaktivering kan också innehålla spelböcker och sekvenser som beskriver hur innehållet ska användas under försäljningsprocessen.

Programvara för spårning av e-post

E-postspårningsverktyg hjälper säljare att få insikt i hur deras e-postmeddelanden fungerar. De kan låta en säljare veta hur en potentiell kund har engagerat sig i ett visst e-postmeddelande och med vilken typ av e-postengagemang de får totalt sett.

Programvara för e-postspårning kan också användas för att ställa in e-postsekvenser och mäta framgången för dessa sekvenser över ett helt säljteam.

Detta hjälper enskilda representanter att identifiera vilken e-post som är mest effektiv för dem och hjälper försäljningschefer att avgöra vad som fungerar bäst för säljteamet som helhet.

Programvara för konversationsintelligens

Verktyg för konversationsintelligens spelar in dina samtal och analyserar vad som sades. De kan identifiera nyckelord och fraser som sägs under samtal för att hjälpa dig att avgöra var invändningar kommer upp och hur de kan påverka din förmåga att avsluta en affär. Programvara för konversationsintelligens kan också justera en potentiell kunds blypoäng baserat på vad som sägs under samtalet.

Analysen av dina samtal och trenderna som dessa verktyg upptäcker kan hjälpa dig att förbättra din försäljningsprocess genom att indikera vad som är det bästa sättet att bekämpa invändningar och när den bästa tiden är i en konversation för att få en försäljning framåt.

Programvara för säljcoaching

Programvara för säljcoaching låter chefer lyssna på säljsamtal när de inträffar så att de kan erbjuda coachning i realtid.

Detta kan hjälpa nya reps att komma ombord snabbare, eftersom möjligheten till feedback i realtid gör det lättare att börja genomföra uppsökande tidigare i sin träningsprocess. Dessa verktyg kan också utnyttjas för att hjälpa kämpande representanter att identifiera områden för förbättring.

Säljcoachningsverktyg kan också spela in och hålla ett lager av säljsamtal som kan analyseras av chefer eller diskuteras av team vid utbildningsmöten.

Programvara för hantering av förslag

Verktyg för säljaktivering ger representanter alla tillgångar som behövs för att vårda en prospekt mot köp, men när det är dags att avsluta en affär måste du skapa kontrakt och förslag.

Dessa dokument behöver ofta gå igenom juridiskt godkännande, så dokumenten måste vara tillgängliga inte bara för reps, kontaktpersoner och beslutsfattare, utan även för alla inblandade juridiska team.

Programvara för hantering av förslag hjälper säljare att skapa och distribuera förslag och få feedback från alla nödvändiga parter. För att spara tid har många förslagshanteringsverktyg funktioner som hjälper till att göra förslagsskapande modulärt, där representanter kan infoga förbyggda avsnitt baserat på produkterna eller tjänsterna som ingår i en affär. Det gör det lättare att snabbt och korrekt skapa standardiserade förslag.

Verktyg för hantering av försäljningspipeline

Pipeline management är avgörande för framgången för ett säljteam. Chefer måste veta vilken typ av affärer de har på gång och hur många affärer de kan förvänta sig att avsluta. Detta hjälper dem att avgöra vilka delar av försäljningsprocessen som behöver optimeras och vilka representanter som kan använda utbildning.

Säljare behöver veta hur de står sig mot sina mål och vilka affärer de arbetar med just nu.

Verktyg för hantering av försäljningspipeline ger en 30 000 fots överblick över ett teams säljprocess i aktion, dokumenterar den aktuella fördelningen av pågående affärer i hela din pipeline och spårar vilka områden som har avhopp.

Utbildning och onboarding

Utbildnings- och introduktionsverktyg används för att distribuera information på hög nivå som nya representanter behöver för att komma igång. De kommer att ge information om ditt företag, din försäljningsprocess och de verktyg ditt team använder.

Dessa verktyg går inte lika specifikt in på personliga områden för förbättring som säljcoachningsverktyg och hjälper istället till att lära ut grunderna som en representant behöver känna till för att göra sitt jobb i någon grad.

För fortsatt lärande kan introduktions- och utbildningsverktyg också hjälpa till att lära ut försäljningsmetoder och kommunikationsstrategier som kan hjälpa representanter att bli bättre på att sälja över tid.

Utbildnings- och introduktionsverktyg gör det enkelt att standardisera utbildningen ditt team får och minskar den tidsinvestering som krävs för att genomföra den utbildningen. Istället för att behöva träna personligen i flera dagar varje gång en ny representant anställs, låter dessa verktyg dig spela in dessa sessioner eller sammanställa nödvändig information bara en gång.

Hämtmat

Även om alla dessa typer av försäljningsaccelerationsplattformar kan vara fördelaktiga, behöver du inte ha dem alla för att bli framgångsrika. Välj istället de verktyg som är mest kritiska för ditt företag.

Dessutom, när du funderar på ett nytt verktyg, se till att det integreras med din nuvarande tekniska stack, särskilt med ditt CRM.

Tekniken ska göra livet lättare för dina säljare, inte skapa friktion för dem. Oavsett hur bra ett enskilt verktyg är, om det kräver extra arbete att använda, kommer dina reps förmodligen inte att utnyttja det.

0 Shares