SKÄL ATT VÄLJA AZURE 2022

SKÄL ATT VÄLJA AZURE 2022

Under hela den digitala transformationen har företag omfattat de mest revolutionerande takterna. Varje sektor och bransch har utnyttjat kraften i moln- och fjärrlagringsalternativ för sina affärsresurser. Med andra ord har företag valt centraliserade och mer holistiska affärslösningar som täcker upp hela deras dataresurser oavsett antal avdelningar eller affärsområden.

Microsoft Azure är en av de mest erkända molnbaserade affärslösningarna som tillhandahåller tjänster som en fjärrserver, datalagring, dataprocessor, öppen plattform för webbapplikationsutveckling och viktigast av allt en säker affärslösning. På grund av de många fördelarna har Microsoft Azure varit det främsta valet för organisationer som vill lösa sina 21:a affärsutmaningar i en molnförening. Om du vill ha Azure som din nästa molnpartner för ett företagsdatahus, behöver du inte längre än till den här artikeln. Det här stycket kommer att hjälpa dig att gå igenom alla förmåner som Azure täcker och vilken förträfflighet ditt företag kommer att uppleva.

Vad är Microsoft Azure?

Microsoft Azure är en hybrid molnbaserad plattform som fungerar som en plattform och även som en tjänsteleverantör. Microsoft Azure är till och med affärslösningen och tillhandahåller även datalagring, datacenter och server. När det blir plattformen som en tjänst finns det ingen match i att vara den bästa grunden för utveckling och underhåll av webbaserade affärsapplikationer. Så, kort sagt, Microsoft Azure är affärslösningen som kan fungera som en plattform, som programvara eller som en infrastruktur på olika nivåer.

Organisationer överväger snabbt Azure, varför?

Appintegration på Azure är ett naturligt val för organisationer som använder Microsoft-programvara eller andra tjänster inom Azure-plattformen och organisationer som söker integrationsflexibilitet för att möta specifika affärsbehov och tekniska behov som färdiga integrationslösningar inte kan uppfylla. Microsoft har varit ett stort namn inom teknikbranschen där det anses vara teknikjätten. Den globala användningen av Microsoft och dess produkter har redan vunnit kundernas hjärtan och resten görs av Azure. Sedan lanseringen har företag funnit att det är den bästa programvaran för resursplanering och holistisk molnbaserad lösning.

Sömlös integrering

Företag förlitar sig mest på kontorsbaserade produkter från Microsoft; outlook, office och SharePoint. Och det finns ingen anledning att förklara att dessa företagsprodukter måste integreras med affärsprogramvara för regelbundna uppdateringar och dataöverföringar. Enkel applikationsintegration med Azure är den viktiga faktorn som varje företag söker efter. Azure ansvarar för möjligheten att integrera med alla dessa kontorsverktyg. Azure integreras effektivt och sömlöst med alla produkter eftersom Azure i slutändan använder samma virtuella maskiner som företag använder på plats. Azures kompatibilitet och integration är några av de mest särskiljande faktorerna.

Du äger din data men hanterar inte kostnadsbesparingsfenomenet!

Din data är din data och den är säker. Företag är övertygade om att deras data är i säkra händer när de använder Azure. Det finns tre huvudsakliga skäl till att Azure är säkert för data; en är att Microsoft har en strikt integritetspolicy som är tydligt skriven som inte använder eller säljer data för marknadsföringsändamål och de behöver inte göra detta. För det andra håller Azure data säker inom flera säkerhetslager för att förhindra att den bryter mot och håller sig borta från sårbarheter. För det tredje erbjuder Azure utmärkt återställning efter katastrofer och dataförluster eftersom det har det största antalet servrar i hela världen. Vad mer behöver du av en affärslösning?

Verkligen hybridplattform

Azure blir bekvämt enligt dina behov eftersom det tillhandahåller hybrid molnbaserade tjänster. När den används infrastruktur som en tjänst tillhandahåller den de bästa hybridtjänsterna. Varje organisation har olika behov så Azure är också hybrid. Hur? För det första blir Microsofts produkt otroligt anpassningsbar till alla innovativa och framväxande affärsbehov. För det andra ger det dig utrymme och enklare att välja dina molnbaserade tjänster för data.

Om du är en organisation med färre molnbehov och kan lita på det offentliga molnet är du välkommen till Azure. Om du är en organisation som behöver en molnserver på plats behöver du inte leta längre än till Microsoft Azure. En annan fantastisk faktor med MS Azure är att den är mycket kompatibel med affärsapplikationer oavsett om dessa är webbaserade eller mobilbaserade. Detta ger applikationsintegration till Azure som är sömlös och enkel.

Få den robusta tillgängligheten och skapa snabba partnerskap med företagsledare

Microsoft är utan tvekan den mest pålitliga teknikjätten nu, världen över skulle det sällan finnas ett hem utan Microsofts digitala produkter. Denna enorma tillgänglighet har gjort Microsoft nåbar och globalt accepterat att bland Fortune 500-företag är 70& Microsoft Azure-användare. Så när ett företag fattar beslutet att välja Azure molnbaserad affärslösning betyder det att företaget har överträffat ett steg före sina konkurrenter.

Microsofts servrar är de största tillgängliga datacentren i världen som tillhandahåller tjänster 24/7 utan några problem. Global räckvidd, robust säkerhet, kompatibilitet och skalbarhet är de vinnande faktorerna som varje företag kanske inte ignorerar.

Azure ger utrymme för anpassning

Ditt företag måste vara dynamiskt i sina behov och det är Azure också. Azure erbjuder utrymme för anpassning enligt dina behov på grund av affärskrav och krav. Som det mest pålitliga och öppna protokollet för utveckling är Azure den mest bekväma infrastrukturen där du kan utveckla applikationer, system och programvara för ditt företag. Baserat på dina individuella affärsbehov kan du också utveckla affärsspecifik programvara.

Ett av de bästa analytiska stöden med öppen källkod

Analytiskt stöd innebär robust och smidig databehandling. Intellektuell affärsprogramvara som Azure ger en möjlighet att lagra, hämta och hantera data från flera källor samtidigt. Denna råa form av data bearbetas till analytiska instrumentpaneler för insikter för att hjälpa affärsjättar att fatta välgrundade och intellektuellt faktabaserade beslut. Analytiker använder dessa fakta, siffror och insikter för att fatta snabba och resultatorienterade affärsbeslut.

Till och med katastrofåterställningen från Microsofts slut är så snabb och robust att de har backupservrar igång hela tiden. Data som går förlorade och fördröjningar i affärsprocesser täcks inom några minuter och alla osäkra och obestämda händelser hanteras i tid.

Oavsett var dina affärssystem är finns Azure molnbaserade tjänster överallt med dig. Så mycket rörlighet och fjärråtkomst är några av de viktigaste faktorerna till varför företag väljer Azure.

Relaterade Artiklar

Back to top button