Anslut till Senaste Tekniska Nyheter, Bloggar, Recensioner

SAP-systemimplementering: för- och nackdelar

Dataorganisation och sömlöst arbetsflöde kräver pålitliga system. Om du stöter på några olägenheter, förlorar ditt företag effektiviteten i arbetstid och hantering – och förlorar därmed pengar. SAP-system håller jämna steg med de nuvarande kraven på IT-lösningar för företag. De hjälper till att organisera eller omorganisera din digitala arbetsyta så att de interna och externa dataflödeskanalerna fungerar strömlinjeformat. Lär dig användningen och kostnaderna för SAP-systemimplementering för att förbättra ditt arbete.

Vem kan dra nytta av SAP-implementering?

SAP-lösningar är praktiska för de flesta branscher. De täcker de flesta krav företag behöver för sin arbetsflödesorganisation. Mer specifikt är lösningar dedikerade för:

 • resursplanering;
 • finansförvaltning;
 • kundservice;
 • mänskliga resurser;
 • försörjningskedjans organisation.

Listan är inte uttömmande. Eftersom dessa aspekter krävs i alla företag är det logiskt att anta att SAP-programvaran kommer att vara till hjälp på alla områden.

SAP-fördelar

Fördelarna med att använda SAP-lösningar kommer från deras komplexitet och integrerande karaktär. Om du tittar närmare på saker och ting kan du få följande fördelar:

 1. Effektivare och mer produktivt arbete. Systemen möjliggör snabb och komplex datainsamling och analys, vilket leder till bättre drift och minskade kostnader.
 2. Anpassningsförmåga. SAP-system är tillgängliga för individuella inställningar och ökar omfattningen av data som bearbetas med den pågående företagets tillväxt.
 3. Förbättrade rapporteringsmöjligheter. Sättet för datainsamling, organisation och analys gör det möjligt att få en tydligare vision om vad som är aktuellt för ett företag och dess perspektiv. Det ger mer grundat beslutsfattande och problemlösning.
 4. Tids sparande. Det är en mer allmän fördel som är resultatet av automatiseringsalternativ, räddar team från monotont arbete och andra funktioner som minskar sannolikheten för misstag.
 5. Avancerat dataskydd. Eftersom systemen föreslår ett komplext tillvägagångssätt för datasystematisering, berör samma punkt säkerhetsfrågan. SAP-lösningar ger åtkomstnivåer och allmän precision av den sparade informationen.
 6. Bättre prestationssiffror. Denna punkt är resultatet av det ovan nämnda.

Dessa är allmänna fördelar som gör att SAP sticker ut från mångfalden av liknande programvaruleverantörer. Särskilda fall definierar individuella fördelar med användning.

SAP nackdelar

Som överallt beror olägenheterna starkt på de specifika omständigheterna. Till exempel motsvarar äldre lösningar inte de moderna kraven i arbetsflödesorganisationen. Teknologiska särdrag och implementeringsprocessen definierar också nackdelarna med att dyka upp.

Stadier av SAP-implementering

SAP erbjuder flera metoder för implementering. SAP Activate är den mest mångsidiga för varianter av på plats, fjärr- eller hybridimplementering som innehas av en certifierad SAP-servicepartner. Det föreslår sex faser att passera:

 1. Upptäcker. Undersök Leverx-teamet för att ta reda på behoven, möjligheterna och den bästa balansen i tillgängliga erbjudanden.
 2. Förberedelse. Godkänna planen, teamet, uppgifterna och ansvarsområden.
 3. Utforska. Starta demos för att ta reda på luckorna som ska fyllas, sedan är det slutgiltiga projektet överens om.
 4. Insikt. Ett komplex av operationer för att få SAP-lösningar att uppfylla alla krav (inklusive specialutvecklade funktioner om det behövs).
 5. Spridning. Individuella lösningar lanseras i arbete. Här sker utbildning och datamigrering.
 6. Löpning. Systemen är implementerade och kundtjänstkanalerna arbetar med att åtgärda problemen. Sista handen innan användarna vänjer sig vid den nya mjukvaran.

Läs mer på Leverx hemsida.

Arbetsflödeshantering och dataorganisation kan ta mycket tid och resurser innan ett relevant system implementeras. SAP-lösningar ger det mest komplexa tillvägagångssättet för insamling, systematisering, analys och automatisering, så prestandanivåerna skjuter i höjden. Kontakta Leverx Group nu för att lära dig mer!