Samsung patenterar smartphone med vridbar popup-kamera

0 Shares

Innan cirkulära skåror dominerade smartphoneindustrin hade vi enheter med kameror såväl som enheter med olika typer av skåror. Samsung har dock inte släppt en enda popup-kameratelefon, utan har lanserat en vridbar kameratelefon som heter Galaxy A80. Men nu har företaget patenterat en popup-kameramodul exklusivt för smartphones.

Enligt LetsGoDigital lämnade Samsung in ett patent med titeln ‘Electronic Device Including Camera Module’ till WIPO (World Intellectual Property Office) i mitten av 2020. Detta patent godkändes och publicerades den 14 januari.

Samsung patenterar smartphone med vridbar popup-kamera 1

Detta designpatent visar en popup-kamerasvängmodul. Enligt dokumentationen kan modulen rymma minst tre kameror. I normalt tillstånd kommer alla dessa sensorer att vara vända bakåt.

Men i selfie-läge och videosamtal kommer den här cylindriska modulen att rotera för att vända sig framåt och kommer något att dyka ut ur telefonens kropp för att exponera en enda sensor ovanpå. Dokumentationen nämner också möjligheten att publicera den andra sensorn samt att höja modulen ytterligare.

Samsung patenterar smartphone med vridbar popup-kamera 2

Detta system använder en motor, två växlar och en lång propelleraxel. Den innehåller också en rörlig ram som flyttas till sin tomma plats när kameramodulen flyttas upp. Denna struktur innehåller ett flexibelt kretskort.

Som sagt, vi förväntar oss inte att Samsung kommer att släppa en kommersiell smartphone med denna lösning. För det ser ömtåligare ut än det vanliga popup-kamerasystemet. Som sagt, ovanstående renderingar är skapade av Jermaine Smit för LetsGoDigital.

Avatar av skrivande

Artiklarna undertecknade av vår redaktion är samarbetsartiklar mellan redaktörer, bidragsgivare och vår artificiella intelligens (AI).

0 Shares