Anslut till Senaste Tekniska Nyheter, Bloggar, Recensioner

Så här fixar du Total By Verizon-data som inte fungerar

Att uppleva problem med att Total by Verizon-data inte fungerar kan vara frustrerande, men du kan vidta flera felsökningssteg för att lösa problemet.

Den här artikeln har all information om hur du fixar att Total By Verizon Data inte fungerar.

Total by Verizon erbjuder trådlösa planer och tjänster. Om du har problem med dataanslutning kan det bero på olika faktorer, som nätverksproblem, programvarufel eller felaktiga inställningar.

Genom att följa specifika felsökningssteg kan du ofta återställa din dataanslutning och återgå till en sömlös internetupplevelse.

Dessa steg kan innebära att justera nätverksinställningar, starta om din enhet, uppdatera programvara eller kontakta Verizon kundsupport för ytterligare hjälp.

Varför Total By Verizon Data inte fungerar

Total by Verizon-data kanske inte fungerar på grund av nätverkstäckningsproblem, kontoproblem, enhetskompatibilitetsproblem, datagräns uppnådd, lokal nätverksstockning. Dessutom tekniska serverproblem, felaktiga SIM-kort eller enheter och problem med programvara eller firmware.

Nedan är de detaljerade anledningarna till att Total by Verizon-data inte fungerar:

1. Nätverkstäckningsproblem

En vanlig orsak till problem med dataanslutning är dålig nätverkstäckning. Beroende på var du befinner dig kan du vara i ett område med svag eller ingen Verizon nätverkstäckning.

Detta kan resultera i långsam eller ingen dataanslutning.

Kontrollera om du har en stark signal på din enhet, och om inte, försök att flytta till en annan plats eller kontakta Verizon för att fråga om täckning i ditt område.

2. Kontorelaterade frågor

Dataanslutningsproblem kan också orsakas av problem med ditt Total by Verizon-konto. Se till att ditt konto är aktivt och har god status.

Om det finns några fakturerings- eller betalningsproblem kan det påverka dina datatjänster.

Kontakta Verizon kundsupport för att verifiera statusen för ditt konto och åtgärda eventuella problem.

3. Problem med enhetskompatibilitet

Vissa enheter kanske inte är helt kompatibla med Verizons nätverk eller kan kräva specifika inställningar för att komma åt datatjänster.

Se till att din enhet är kompatibel med Verizons nätverk och att rätt APN (Access Point Name)-inställningar är konfigurerade.

Du kan vanligtvis hitta dessa inställningar i enhetens nätverksinställningar eller genom att kontakta Verizon kundsupport.

4. Datagräns uppnådd

Du kan ha nått din månatliga datagräns om du har en begränsad dataplan.

När du överskrider din tilldelade datamängd kan dina datahastigheter minskas eller avbrytas till nästa faktureringsperiod.

Kontrollera ditt konto eller kontakta Verizon för att bekräfta om du har nått din datagräns.

5. Nätverksöverbelastning i ditt lokala område

Nätverksstockningar kan uppstå under högtrafik eller i tätbefolkade områden, vilket orsakar långsamma datahastigheter eller intermittent anslutning.

Det här problemet är vanligare i tätbefolkade områden där många användare ansluter till nätverket samtidigt.

Tyvärr finns det lite du kan göra för att lösa nätverksöverbelastning annat än att vänta på att nätverket ska stabiliseras eller använda Wi-Fi-nätverk istället.

6. Problem med teknisk server

I vissa fall kan tekniska fel eller avbrott i Verizons nätverksinfrastruktur påverka datatjänsterna.

Dessa problem är vanligtvis tillfälliga och lösas av Verizons tekniska team.

Du kan kontrollera om det finns rapporterade nätverksavbrott eller underhåll i ditt område genom att besöka Verizons webbplats eller kontakta kundsupport.

7. Felaktigt SIM-kort eller enhet

Ett felaktigt SIM-kort eller en felaktig enhet kan också orsaka dataanslutningsproblem. Prova att sätta in ditt SIM-kort i en annan kompatibel enhet för att se om problemet kvarstår.

Om problemet är löst med en annan enhet, indikerar det att det kan vara ett problem med din ursprungliga enhet.

På samma sätt, om problemet kvarstår med en annan apparat, tyder det på att SIM-kortet kan vara felaktigt, och du bör kontakta Verizon för en ersättning.

8. Problem med programvara eller fast programvara

Föråldrad programvara eller firmware på din enhet kan ibland störa dataanslutningen. Se till att enhetens operativsystem och firmware är uppdaterade.

Kontrollera om det finns tillgängliga programuppdateringar och installera dem vid behov.

Ibland kan en fabriksåterställning på din enhet också lösa programvarurelaterade problem, men säkerhetskopiera dina data innan du gör det.

Så här fixar du Total By Verizon-data som inte fungerar

För att lösa problem med Total by Verizon-data som inte fungerar, kontrollera först om det finns nätverkstäckning i ditt område. Slå på och av flygplansläge, granska dina dataanvändningsgränser och stäng av både Wi-Fi och mobildata. Se till att dina APN-inställningar är korrekta, uppdatera enhetens programvara och återställ nätverksinställningarna.

Nedan följer en detaljerad förklaring av hur man fixar den totala By Verizon Data som inte fungerar:

1. Kontrollera om det finns nätverkstäckning i ditt område

Se till att du befinner dig inom ett område med stark Verizon-nätverkstäckning.

Du kan kontrollera Verizons täckningskarta eller kontakta kundsupport för hjälp.

2. Aktivera och inaktivera flygplansläge

Växla mellan flygplansläget på din enhet genom att komma åt inställningarna och slå på och av den.

Den här åtgärden hjälper till att återställa nätverksanslutningarna och kan lösa tillfälliga nätverksproblem.

Den här metoden kan hjälpa dig med din fråga om hur du fixar att Total By Verizon Data inte fungerar.

Följ stegen för att aktivera och inaktivera flygplansläge:

 1. Öppna enhetsinställningar.
 2. Leta upp “Flygplansläge” alternativet.
 3. Växla omkopplaren till slå på och av den.

3. Starta om din enhet

Stäng av enheten helt och slå på den igen. En enkel omstart kan åtgärda tillfälliga fel och återställa dataanslutningen.

Följ stegen för att starta om din enhet:

 1. Tryck och håll ned strömknappen.
 2. Välj “Omstart” från alternativen som visas.
 3. Bekräfta omstarten om du uppmanas.
 4. Vänta tills enheten stängs av och slås på igen automatiskt.

4. Kontrollera Dataanvändningsgräns

Kontrollera om du har nått din dataanvändningsgräns. Om du har förbrukat all din data kan det vara skälen till att “hur man fixar att Total By Verizon Data inte fungerar.”

Verizon kan strypa eller begränsa din dataanslutning om du har överskridit ditt datatak.

Du kan kontrollera din dataanvändning i enhetsinställningarna eller via Verizon-appen eller webbplatsen.

Så här kontrollerar du gränsen för dataanvändning via Verizon-appen eller webbplatsen:

 1. Öppna Verizon-appen eller besök Verizon-webbplatsen.
 2. Logga in till ditt Verizon-konto.
 3. Navigera till Dataanvändning sektion.
 4. Visa din dataanvändningsgräns och aktuella användningsdetaljer.

5. Inaktivera Wi-Fi och mobildata

Stäng av Wi-Fi och lita enbart på mobildataanslutningen. Ibland kan enheten prioritera Wi-Fi framför mobildata, vilket leder till anslutningsproblem.

Följ stegen för att inaktivera Wi-Fi och mobildata:

 • Leta upp “Wi-Fi”-alternativet och växla strömbrytaren för att stänga av den.
 • Leta upp “Mobil data” och växla knappen för att stänga av den.

6. Kontrollera APN-inställningar

Om din enhets APN-inställningar har blivit korrupta eller föråldrade och inte längre uppfyller Verizons kriterier, kanske Verizon-data inte fungerar.

Problemet med “hur man fixar att Total By Verizon Data inte fungerar” kan åtgärdas i det här scenariot genom att ställa in en ny APN för Verizon i enhetens inställningar.

För att skapa ett nytt APN i enhetsinställningarna för Verizon, följ dessa steg:

För en iPhone:

 1. Starta iPhone-inställningarna och öppna “Mobil data.”
 2. Välj sedan “Mobilt datanätverk.”
 3. Scrolla ner och tryck på “Återställ inställningar.”
 4. När du är klar, starta om iPhone.
 5. Efter omstart kontrollerar du om problemet är löst. Om inte, fortsätt till nästa steg.
 6. Gå tillbaka till “Cellulär“-fliken i iPhone-inställningarna och öppna “Mobilt datanätverk.”
 7. Skapa ett nytt APN genom att ange följande detaljer (för USA):
  • APN: vzwinternet
  • Användarnamn: (låt det vara tomt)
  • Lösenord: (låt det vara tomt)
 8. Starta om din iPhone.
 9. Kontrollera om Verizon-problemet är löst på iPhone.

För en Android-telefon:

 1. Starta Inställningar på din Android-telefon och öppna “Wi-Fi & Internet.
 2. Välj “SIM & nätverk” och tryck på problematiken SIM, till exempel SIM 1.
 3. Öppen “Åtkomstpunktens namn” och tryck på de tre vertikala ellipserna uppe till höger.
 4. Välj “Återställ till standard” och starta sedan om din Android-telefon.
 5. Vid omstart, kontrollera om Verizon-problemet är löst på din Android-telefon.
 6. Om inte, upprepa steg 1 till 3 för att öppna Android-telefonens namninställningar för åtkomstpunkt.
 7. Lägg till en ny åtkomstpunkt med följande detaljer (för USA):
  • Namn: Verizon
  • APN: vzwinternet
  • Användarnamn: (Lämna tom)
  • Lösenord: (Lämna tom)
  • Ombud: (Lämna tom)
  • Hamn: (Lämna tom)
  • Server: (Lämna tom)
  • MMSC: http://mms.vtext.com/servlets/mms ↗
  • MMS proxy: (Lämna det tomt)
  • MMS-port: 80
  • MCC: 310
  • MNC: 012
  • Autentiseringstyp: (ingen)
  • APN-typ: default,mms,supl
  • APN-protokoll: (IPv4)
  • Bärare: (Ospecificerad)
  • Mobil virtuell nätverksoperatör: (ingen)
 8. Spara ändringarna och starta om Android-telefonen för att kontrollera om problemet är löst.
 9. Om det inte fungerar, kontrollera om det löser problemet genom att skicka ett sms med “APN” till 611611 (för att uppdatera APN till de senaste konfigurationerna).

Genom att följa dessa steg kan du skapa ett nytt APN i enhetsinställningarna för Verizon och eventuellt lösa “hur man fixar att Total By Verizon Data inte fungerar.”

7. Uppdatera enhetsprogramvara

Se till att din enhet kör den senaste tillgängliga mjukvaruversionen. Programuppdateringar inkluderar ofta buggfixar och förbättringar som kan lösa nätverksrelaterade problem.

Sök efter uppdateringar i enhetsinställningarna eller via tillverkarens webbplats. Detta kan hjälpa dig med din fråga om hur du fixar att Total By Verizon Data inte fungerar.

8. Återställ nätverksinställningar

Att återställa nätverksinställningarna på din enhet kan hjälpa till att åtgärda eventuella felkonfigurationer eller konflikter som kan orsaka dataanslutningsproblemet.

Den här åtgärden återställer Wi-Fi-, mobil- och Bluetooth-inställningarna, så du kan behöva ange Wi-Fi-lösenord igen och återansluta Bluetooth-enheter.

9. Kontakta Verizon Support

Om problemet kvarstår efter att ha provat stegen ovan, rekommenderar vi att du kontaktar Verizons kundsupport för vidare hjälp.

De kan tillhandahålla specifika felsökningssteg för hur man fixar Total By Verizon Data som inte fungerar som är baserat på din enhet och kontoinformation.