Anslut till Senaste Tekniska Nyheter, Bloggar, Recensioner

Så här fixar du att Spectrum Mobile inte skickar eller tar emot meddelanden

Står du inför problem med att skicka eller ta emot meddelanden på din Spectrum Mobile?

Spectrum Mobile är en MVNO (Mobile Virtual Network Operator) som erbjuder prisvärda planer till sina kunder och använder Verizon-nätverket.

Trots att du använder Verizon-nätverket kan du fortfarande stöta på problem med att inte skicka eller ta emot meddelanden med din Spectrum-mobil.

Om du också står inför samma problem att inte kunna skicka eller ta emot meddelanden på din telefon med Spectrum Mobile-tjänsten, läs vidare.

Den här artikeln kommer att diskutera vad som gör att Spectrum Mobile inte skickar eller tar emot meddelanden och hur du kan fixa det.

Vad är det som gör att Spectrum Mobile inte skickar eller tar emot meddelanden?

Om du inte kan skicka eller ta emot meddelanden med Spectrum Mobile-tjänsten beror det på att du inte får tillräckligt med signalstyrka, flygplansläge eller stör ej aktiverat på din telefon, SIM-kortproblem och tillfälliga problem med din telefon.

Nedan är de detaljerade anledningarna till att Spectrum Mobile inte skickar eller tar emot meddelanden:

1. Låg signalstyrka

Den vanligaste orsaken till att inte skicka eller ta emot meddelanden med Spectrum Mobile-tjänsten är den låga signalstyrkan eller svaga nätverket på din telefon.

Ibland kan nätet fluktuera vilket kan störa tjänsten vilket leder till att det inte går att skicka eller ta emot meddelanden.

2. Flygplansläge eller Stör ej-läge är aktiverat

En annan anledning till att Spectrum Mobile inte kan skicka eller ta emot meddelanden är att flygplansläget eller stör ej är “påslaget” på din telefon. Det kan låta enkelt men det kan slås på av misstag.

När flygplansläge eller stör ej är på kommer din telefon inte att ta emot något nätverk från Spectrum Mobile vilket leder till att den inte kan skicka eller ta emot meddelanden.

3. Problem med SIM-kort med fysiskt spektrum

Om du inte kan skicka eller ta emot meddelanden med Spectrum Mobile-tjänsten kan det vara problem med det fysiska SIM-kortet.

När du använder det fysiska SIM-kortet på din telefon kan det behöva justeras i SIM-facket då det ibland kan lossna eller inte trycks igenom hela vägen.

I sådana fall kommer SIM-kortet inte att upptäckas och SIM-kortet kommer inte att ta emot ett nätverk vilket leder till att det inte går att skicka eller ta emot meddelanden.

4. Tillfälliga problem med din telefon

Ibland är tillfälliga problem med telefonen också orsaken till att Spectrum Mobile inte kan skicka eller ta emot meddelanden. Dessa tillfälliga problem inkluderar att inte starta om din telefon och föråldrad programvara på din telefon.

Prestandakapaciteten på din telefon minskar också med tiden.

Prestanda och funktionalitet blir också lidande när du har ett föråldrat operativsystem på din telefon, vilket inte låter meddelandetjänsten fungera på din telefon.

Hur fixar jag att Spectrum Mobile inte skickar eller tar emot meddelanden?

För att fixa att Spectrum Mobile inte skickar eller tar emot meddelanden kan du se till att du får fulla signalfält, inaktivera flygplansläge och stör ej-funktionen och sätta tillbaka det fysiska SIM-kortet för att säkerställa att det är korrekt placerat. Starta också om telefonen och håll telefonens operativsystem uppdaterat.

Nedan är korrigeringarna för att Spectrum Mobile inte skickar eller tar emot meddelanden:

1. Kontrollera signalstyrkan

Se till att du får fullständiga signalfält på din telefon när du skickar eller tar emot meddelanden. Om du inte har tillräckligt med signalfältstyrka på din telefon kommer meddelandetjänsten inte att fungera på din telefon.

Om signalstyrkan plötsligt sjunker, vänta ett tag för att återfå styrkan eftersom det kan bero på nätverksfluktuationer i ditt område.

Du kan också flytta till en plats närmare dörren eller fönstret för att kontrollera om du får en signal på din telefon och sedan försöka skicka eller ta emot meddelanden.

2. Återställ nätverksinställningar på din telefon

Om din telefon får bra signalstyrka kan problemet bero på nätverksinställningarna på telefonen.

Du kan lösa nätverksproblem genom att återställa nätverksinställningarna på din telefon. Om du återställer nätverksinställningarna raderas ditt Wi-Fi och lösenord så kom ihåg detaljerna när du ansluter igen efter återställning.

Följ stegen nedan för att återställa nätverksinställningarna på din iOS-enhet:

 • Öppen “Inställningar” på din telefon.
 • Knacka på “Allmän”.
 • Välj “Återställa”.
 • Knacka på “Återställ nätverksinställningar”.
 • Ange din enhets lösenord när du uppmanas.
 • Bekräfta återställning för nätverksinställningar.

Följ stegen nedan för att återställa nätverksinställningarna på din Android-enhet:

 • Öppen “Inställningar” på din telefon.
 • Knacka på “Systemet” eller “Systemuppdateringar”.
 • Välj “Återställ alternativ” eller “Återställa”.
 • Välj “Återställ Wi-Fi, mobil och Bluetooth”.
 • Välj och Bekräfta återställning.

3. Stäng av flygplansläget och Stör ej

En annan enkel anledning är att hålla flygplansläget eller stör ej aktiverat på din telefon av misstag, vilket inte låter telefonen ta emot Spectrum Mobile-tjänsten.

Se till att du inaktiverar flygplansläget och inte stör innan du försöker skicka eller ta emot meddelanden.

För att kontrollera om flygplansläget är aktiverat eller inaktiverat på din telefon, följer du stegen:

 • Öppna “Kontrollcenter” eller “Snabbinställningar” på din telefon.
 • Leta efter “Flygplan” ikonen och kontrollera om den är aktiverad.
 • Om det är aktiverat trycker du på “Flygplan” ikonen igen för att stänga av den.
 • Vänta tills nätverket återställs.

När Stör ej-funktionen är aktiverad på din telefon kommer du inte att få några aviseringar på din telefon. Så du kan ha fått meddelanden men inte aviserats.

För att kontrollera om Stör ej-läget är aktiverat eller inaktiverat på iOS-enheter, följ stegen nedan:

 • Öppen “Inställningar” på din telefon.
 • Scrolla ner till “Fokus”.
 • Tryck på “Stör inte” alternativ.
 • Kontrollera att Stör ej-funktionen är avstängd.

För att kontrollera om Stör ej-läget är aktiverat eller inaktiverat på Android-enheter, följ stegen nedan:

 • Öppen “Inställningar” på din telefon.
 • Scrolla ner till “Ljud och vibration” inställningar.
 • Tryck på “Stör inte” alternativ.
 • Kontrollera att Stör ej-funktionen är avstängd.

4. Sätt tillbaka Spectrum Mobile Physical SIM-kort

Om du använder ett Spectrum Mobile fysiskt SIM-kort kanske SIM-kortet ibland inte fungerar korrekt.

Dessutom, när SIM-kortet lossnar eller inte trycks igenom ordentligt, kommer SIM-kortet inte att fungera korrekt.

I sådana fall tar du bort det fysiska SIM-kortet från Spectrum Mobile från din telefon och sätter sedan i SIM-kortet igen och sätter på telefonen. Detta låter din telefon försöka återställa nätverket och du kommer att kunna skicka och ta emot meddelanden.

För att sätta tillbaka Spectrum Mobile SIM-kortet i din telefon, är följande steg:

 • Öppna simfacket på din telefon och ta ut Spectrum Mobile SIM-kortet.
 • Rensa SIM-kortet från eventuella hinder.
 • Sätt tillbaka ditt Spectrum Mobile SIM-kort i SIM-facket och “sätta på” telefonen.
 • Detta kommer att återställa nätverket för din telefon.

Notera: Om du använder ett Spectrum Mobile SIM-kort på en annan enhet sätter du tillbaka det i den ursprungliga enheten som är länkad till ditt konto. Starta om telefonen.

5. Starta om telefonen och håll den uppdaterad

Om du fortfarande har problem med att Spectrum Mobile inte skickar eller tar emot meddelanden, kan problemet bero på din telefon.

Du kan lösa de tillfälliga problemen med din telefon genom att starta om den.

När du startar om telefonen låter den telefonen lösa eventuella problem med nätverket och rensar bakgrundsappar och minnesproblem. Det kommer också att förbättra prestandan för din telefon.

För att starta om iPhone, följ stegen nedan:

 • tryck och håll volymen upp eller ner-knappen tillsammans med Sleep/Wake-knappen på sidan.
 • “Slå av strömmen” visas på skärmen. Skjut reglaget för att stänga av telefonen.
 • Vänta i 30 sekunder för att låta skärmen bli tom.
 • Starta om telefonen genom att trycka på Sleep/Wake-knappen på sidan tills Apple-logotypen visas på skärmen.

För att starta om Android, följ stegen nedan:

 • Tryck på strömknappen på din telefon.
 • När menyn visas trycker du på “Stäng av”.
 • Vänta för att telefonen ska stängas av helt.
 • Tryck på strömbrytaren igen för att starta telefonen tills skärmen lyser.

Se också till att du använder den senaste versionen av programvaran på din telefon för att vara kompatibel med alla de senaste uppdateringarna relaterade till Spectrum Mobile-funktioner.

Uppdateringarna löser även eventuella buggar eller fel och förbättrar din telefons prestanda.

Steg för att uppdatera enhetens operativsystem:

 • Gå till “Inställningar” på din enhet.
 • Kolla efter Programuppdatering (iOS-användare) och Systemuppdatering (Android-användare).
 • Om en uppdatering är tillgänglig trycker du på “Ladda ner” och “Installera”.

6. Kontakta Spectrum Mobile Support

Om problemet kvarstår kan du kontakta Spectrum Mobiles kundsupport genom att ringa (833) 224-6603. Du kan också chatta med supportteam tillgänglig 24/7 för att hjälpa dig med eventuella problem.