Så här blinkar du en anpassad återställning på LG Optimus F6 (T-Mobile)

0 Shares

Om du har rotat din LG Optimus F6-smartphone är nästa uppenbara steg att blinka en anpassad återställning på den. Att ha en anpassad återställning hjälper till att flasha anpassade ROM-skivor, anpassade mods, skapa säkerhetskopior etc. Så här kan du gå till att blinka en anpassad återställning på din Optimus F6 (T-Mobile):

I. Innan du börjar:

1. Du måste vara rotad innan du kan utföra den här proceduren. Snälla gå till vårt Så här rotar du LG Optimus F6 (T-Mobile) proceduren först, avsluta den, återgå sedan till den här proceduren och fortsätt.

2. Enheten ska ha minst 60% av batteriets livstid kvar.

II. Hämta nödvändiga filer:

1. Recovery APK (Nedladdningslänk finns i första inlägget)

III. Blinkar en anpassad återställning på LG Optimus F6 (T-Mobile):

1. Ladda ner och placera Recovery APK på skrivbordet.

2. Slå på USB-felsökningsalternativet på din enhet genom att gå till Meny >> Inställningar >> Utvecklaralternativ >> USB-felsökning.

3. Aktivera alternativet Okända källor också genom att gå till Meny >> Inställningar >> Säkerhet >> Okända källor.

4. Anslut din enhet till din dator via USB-kabel.

5. Kopiera APK fil över till roten på ditt SD-kort.

6. När den har kopierats kopplar du bort enheten från din dator.

7. Öppna File Manager-appen på din enhet och installera APK som du just kopierade till din enhet.

8. När appen har installerats startar du den från din applåda.

9. Hit Återhämtning gäller knappen i appen.

10. När det är klart trycker du på STARTA OM.

11. Din enhet ska starta om till återställningsläge.

12. Och du är klar!

Excellent! Du har framgångsrikt blinkat en anpassad återställning på din enhet och du borde nu kunna blinka anpassade ROM och mod på din enhet!

IV. Flash en anpassad ROM (tillval):

1. Om du är redo att blinka anpassade ROM-skivor på din enhet, gå till How to Flash a Custom ROM på LG Optimus F6 (T-Mobile) för att lära dig hur man gör det.

Om du gillade det här kan du överväga att dela det

0 Shares