Anslut till Senaste Tekniska Nyheter, Bloggar, Recensioner

Så här åtgärdar du PSVR2 Sense Controller-parningsproblem

Att uppleva problem med din PlayStation VR2 (PSVR2) Sense-kontroller kan vara frustrerande, särskilt när du är redo för en uppslukande spelsession.

Parningsproblem är vanliga och kan ofta lösas med några felsökningssteg.

I det här blogginlägget guidar vi dig genom detaljerade steg för att åtgärda problem med att dina PSVR2 Sense-kontroller inte fungerar eller paras ihop korrekt.

Så här åtgärdar du PSVR2 Sense Controller-parningsproblem

Steg 1: Kontrollera grunderna

Innan du dyker in i mer komplexa lösningar, se till att grunderna är täckta:

 • Se till att din PSVR2 Sense Controller och konsol är påslagna.
 • Bekräfta att dina Sense-kontroller är laddade. Om batterinivån är låg laddar du dem med en USB-C-kabel.
 • Kontrollera om det finns några fysiska skador på kontrollerna eller USB-portarna som kan orsaka anslutningsproblem.

Steg 2: Starta om dina enheter

En enkel omstart kan ofta lösa elektroniska fel:

 • Stäng av din PSVR2 Sense Controller och PlayStation-konsol.
 • Koppla ur strömkabeln från konsolen och vänta ett par minuter.
 • Anslut strömkabeln igen och slå på både konsolen och Sense Controller.
 • Försök att para ihop kontrollerna igen.

Steg 3: Återställ dina Sense-kontroller

För att återställa PlayStation 5:s DualSense-kontroller, som kan hjälpa till att lösa problem med ihopparning eller tekniska felkonfigurationer, följ dessa kortfattade steg:

 1. Stäng av din PS5-konsol.
 2. Leta reda på den lilla återställningsknappen på handkontrollens baksida nära L2-axelknappen.
 3. Använd ett litet verktyg (som ett gem) för att trycka och hålla ned återställningsknappen i cirka 5 sekunder.
 4. Släpp återställningsknappen.
 5. Anslut handkontrollen till PS5 med en USB-kabel och tryck på PS-knappen för att para ihop den igen.

Denna process kommer att återställa styrenheten till dess fabriksinställningar.

Steg 4: Uppdatera firmware

Föråldrad firmware kan orsaka anslutningsproblem. Så uppdatera till den senaste versionen för att undvika onödiga korrigeringar.

Så här uppdaterar du firmware:

 • Navigera till “Inställningar”-menyn på din PlayStation-konsol.
 • Välj “Enheter” och då “PlayStation VR”.
 • Leta efter tillgängliga uppdateringar för din PSVR2 Sense Controller och Sense Controller.
 • Ladda ner och installera eventuella uppdateringar och försök sedan att para ihop kontrollerna igen.

Steg 5: Rensa Bluetooth-enhetslistan

För många Bluetooth-enheter parade med din konsol kan orsaka störningar:

 • Gå till “Inställningar” på din konsol.
 • Välj “Enheter” och då “Bluetooth-enheter”.
 • Ta bort alla onödiga enheter från listan, lämna bara ditt PSVR2-headset och Sense-kontroller.
 • Försök att para ihop kontrollerna igen.

Steg 6: Para ihop styrenheter manuellt

Om automatisk sammankoppling misslyckas, para ihop kontrollerna manuellt:

 • Gå till “Inställningar”-menyn på din konsol.
 • Välj “Enheter” och då “Bluetooth-enheter”.
 • Tryck och håll ned “Skapa”-knappen (eller motsvarande knapp på din handkontroll) och“PS” knappen samtidigt tills kontrollampan börjar blinka.
 • Välj handkontrollen från listan över Bluetooth-enheter på din konsol för att slutföra den manuella parningen.

Steg 7: Starta om PS5 utan internet

Flera användare har funnit framgång med följande sekvens när de upplever problem med sin Sense Controller och PS5:

 1. Koppla bort din all Sense Controller som är ansluten till PS:n och stäng av din PS5 helt.
 2. Starta din PS5 utan att Sense Controller är ansluten.
 3. Aktivera båda Sense-kontrollerna och gå in i ett spel som du väljer.
 4. När du har gjort det ansluter du din Sense Controller igen.

Steg 8: Starta om Internet-anslutning

Ibland kan en överbelastad internetanslutning förhindra att din PlayStation-konsol synkroniseras korrekt med internet och Sense Controller.

 • För att åtgärda detta, stäng av modemet genom att trycka på strömknappen som vanligtvis finns på enheten.
 • Efter omstart kopplar du ihop Sense Controller och verifierar ljudfunktionaliteten på ditt system. Återupprätta sedan nätverksanslutningen genom att aktivera Wi-Fi eller återansluta Ethernet-kabeln.

Steg 9: Slå på med LAN-kabel

Ibland kan det vara problem med din WiFi-anslutning eller så kan du vara i det låga bandbreddsintervallet och systemet har problem med att ansluta till internet.

Så anslut din PlayStation med en Ethernet-kabel så att det inte stör signalen och kontrollera din Sense Controller.

 • För säkerheten och för att förhindra eventuella anslutningsproblem, stäng av din PS5-konsol och din router innan du ansluter dem.
 • Slå på din router och vänta tills den startar upp helt och upprättar en internetanslutning.
 • Anslut ena änden av Ethernet-kabeln till en free LAN-port på din router.
 • Anslut den andra änden av Ethernet-kabeln till LAN-porten på baksidan av din PS5-konsol.
 • Slå på din PS5-konsol och försök att para ihop Sense Controller.

Steg 10: Kontrollera om det finns störningar

Trådlös störning från andra enheter kan störa ihopparningen:

 • Stäng av andra trådlösa enheter i närheten eller flytta dem bort från din konsol och PSVR2 Sense Controller.
 • Undvik stora metallföremål och elektroniska enheter mellan dina kontroller och konsolen eftersom de kan blockera signaler.
 • Försök att para ihop kontrollerna igen när du har minimerat potentiella störningar.

Steg 11: Växla feedbackinställningar

Många användare rapporterade att ändring av Feedback-inställningar i PS5-konsolen löser problemet. Ändå är det tillfälligt, fortfarande kan du gå med alternativet.

 • Se först till att din PSVR2 är ansluten till din konsol.
 • Kontrollera att din handkontroll är fulladdad och synkroniserad med din PS5.
 • Navigera till “inställningar” > “Tillbehör“, välj sedan “Controller (Allmänt) “alternativ.
 • Välj “Triggereffekt” Intensitet och stäng av den.
 • Återaktivera “Triggereffekt” Intensitetsinställning.
 • Det har noterats i diskussioner att detta tillvägagångssätt har löst problem för minst två användare, med deras Sense-kontroller som fungerar korrekt under en längre period.

Steg 12: Inaktivera och återaktivera Bluetooth

Störningar från andra anslutningar, som Bluetooth och trådlös delning, kan ibland resultera i tekniska problem, vilket kan leda till problem med Sense Controllers funktionalitet.

 • Tillgång “Systeminställningar” > “Tillbehör” > “Allmän” > “Avancerade inställningar” och välj “Stäng av Bluetooth.
 • Slå på strömmen till din konsol.
 • Återanslut din DualSense-kontroller med en USB-kabel och återgå till inställningarna för att återaktivera Bluetooth.

Steg 13: Inspektera Port and Sense Controller

Problemet kan bero på hårdvara, till exempel en felaktig USB-port eller en defekt i själva Sense Controller.

 • Lossa Sense Controller från parningen och anslut en annan Sense Controller för att se om den fungerar korrekt.
 • Skulle den alternativa Sense Controller inte heller fungera, kan detta tyda på ett problem med Bluetooth-sensorporten.
 • Men om den andra Sense Controllern fungerar utan problem, verifiera den ursprungliga Sense Controllerns funktionalitet genom att ansluta den till andra enheter, såsom en bärbar dator eller PC.

Steg 14: Kontakta kundsupport

Om inget av stegen ovan fungerar kan det finnas ett maskinvaruproblem:

 • Kontakta respektive kundsupport för ytterligare hjälp.
 • Ge dem information om de steg du redan har vidtagit för att lösa problemet.
 • Om det behövs, ordna reparation eller byte av dina Sense-kontroller.
 • Du kan även nå ut till dem via sociala medier som t.ex InstagramochFacebook.