Anslut till Senaste Tekniska Nyheter, Bloggar, Recensioner

Så här åtgärdar du att Q Link trådlösa data inte fungerar

Fungerar inte Q Link Wireless-data på din mobiltelefon? Kan du inte komma åt mobildata? Kan du inte använda en app eller webbläsare på grund av dataproblem? Vad orsakar dataproblemet på din mobil? Hur kan du åtgärda problemet med att data inte fungerar?

Bli inte frustrerad. Vi samlade alla svar och skrev i detalj i den här artikeln. Du kommer att lära dig orsaksfaktorer och korrigeringar för dataproblemet i din mobila enhet.

Q Link Wireless är landets ledande leverantör av statliga program. Det ger free mobila tjänster för berättigade kunder. De mobila tjänsterna är röstminuter, textmeddelanden, röstmeddelanden och internet. Den tillhandahåller 4 G LTE och 5 G-tjänster.

De tillhandahåller statliga program som Lifeline och Affordable Connectivity Program till kunder. Det har betjänat mer än fyra miljoner kunder under de senaste tio åren för de statliga programmen. Q Link Wireless syftar till att överbrygga teknologisklyftan i statliga program.

Vad orsakar att Q Link trådlösa data inte fungerar?

Orsaksfaktorerna för dataproblemet är inget eller dåligt nätverkstäckningsområde, avstängning av mobildata, att inte förnya myndighetsprogrammen, slå på Databesparing eller datagräns och problem med SIM-kort.

Nedan finns information om Q Link Wireless mobildataproblems orsaksfaktorer. Bortsett från de nämnda orsakerna kan inga serviceproblem på din mobila enhet, aktiverat flygplansläge eller inkompatibla mobila enheter vara orsaken.

1. Dåligt eller inget nätverkstäckningsområde

Att vara i ett område med dålig eller ingen nätverkstäckning är en av huvudorsakerna till problemet med mobildata och Q Link Wireless-nätverk.

Din enhet behöver en korrekt anslutning för att komma åt det trådlösa Q Link-nätverket. Brist på nätverksanslutning till nätverket kommer att begränsa nätverkstjänsterna som röstminuter, meddelanden, röstbrevlåda, mobildata och hotspots.

Försök att flytta till en annan plats i ditt hus för att använda de mobila tjänsterna som tillhandahålls av Q Link Wireless-nätverket. Om ditt område har dålig eller ingen nätverksanslutning, försök att flytta till en plats med en bättre nätverkssignal.

2. Inaktiverad mobildata

Om du stänger av din mobila data kommer inte din mobila enhet och Q Link Wireless SIM-kort att kunna ansluta till Internet. Det kan orsaka problem med mobildata i nätverket.

Du kan lösa problemet med mobildata genom att helt enkelt slå på mobildata. Det är en enkel lösning om mobildata inte är aktiverad.

3. Regeringsprogrammet inte förnyat

Du kan njuta free mobila tjänster på Q Link Wireless under Lifeline eller Affordable Connectivity Program. Du kan använda mobiltjänsten i ett år. Efter perioden kommer de att skicka dig ett giltighetsmeddelande.

Du kan njuta av Q Link free mobiltjänst för en livstid. Du måste förnya den varje år för regeringsprogrammet.

Att inte förnya planen efter ett år kan orsaka problem som att data inte fungerar och problem som inte är registrerade i nätverket.

4. Aktiverad datagräns på din mobila inställning

Aktiverad Databesparing eller databegränsning på din mobiltelefon kan begränsa mobildata på din mobil. Du kan möta problemet med Q Link Wireless-data som inte fungerar efter att ha överskridit datagränsen.

Påslagna datasparare kan begränsa mobildataanvändningen och hindra appar från att använda internet. Det kan orsaka problem med mobildata.

Du kan lösa problemet genom att stänga av datasparläget och datagränsen i din mobiltelefons inställningar.

5. Felplacerat eller skadat Q Link trådlöst SIM-kort

Ett felplacerat eller skadat SIM-kort på din mobila enhet kan orsaka nätverks- och Internetanslutningssvårigheter till Q Link Wireless-nätverket.

Du kan lösa problemet på några olika metoder. Att lösa SIM-kortproblemen löser problemet med mobildata som inte fungerar.

Du kan ta bort och sätta tillbaka SIM-kortet för att lösa felplaceringsproblemet. Du kan besöka vår artikel om ‘Q Link trådlöst SIM-kort utbyte’ för att byta ut ditt skadade Q Link SIM-kort.

Följ instruktionerna i artikeln för att få ett utbytt SIM-kort utan kostnad på Q Link Wireless. Sätt i ditt nya SIM-kort för att åtgärda problemet med nätverket och data som inte fungerar.

Så här åtgärdar du att Q Link trådlösa data inte fungerar

För att åtgärda problemet med Q Link trådlösa data fungerar inte, prova att slå på och stänga av flygplansläget, starta om din mobila enhet, slå på mobildata, stänga av och slå på Q Link SIM-kortet, stänga av datagränsen och spara data läge, förnya regeringsprogrammet, återställa enhetens nätverksinställningar och kontakta Q Links kundtjänst.

Nedan finns en detaljerad förklaring av Q Link-dataproblemen. Det finns nio korrigeringar som diskuteras i den här artikeln.

1. Slå på mobildata på din mobila enhet

Den enkla lösningen för att data inte fungerar är att slå på mobildata. Om du inte har aktiverat mobildata, försök att slå på den. Det kommer att lösa problemet.

Steg för att slå på mobildata på din mobiltelefon:

 • Håll din mobilskärm på.
 • Svep nedåt på skärmen. Du kommer att se Kontrollcenter din iPhone-enhet eller den Snabbinställningar på din Android mobil enhet.
 • Upptäck Mobil dataikon. Kontrollcentret eller snabbinställningarna har alternativet för mobildata.
Mobil dataikon
 • Slå på mobildata. Välj mobildataikonen för att aktivera den.
 • Kontrollera internetanvändningen på din mobila enhet. Prova att använda en onlineapp eller webbplats för att kontrollera dataanvändningen på din mobila enhet.

Kontrollera om mobildata är på eller av i din mobila enhet. Du kan aktivera den för att lösa problemet. Du kan kontrollera tillgängligheten för mobildata längst upp på din mobilskärm. Följ de andra korrigeringarna om din enhet inte kan komma åt mobildata.

2. Slå på och av flygplansläget

Försök att slå på och av flygplansläget för att åtgärda Q Link Wireless-dataproblemet. Flygplansläget är att undvika nätverksavbrott på flygplanslinjerna under resan. Om du slår på den förhindrar din enhet att ansluta till det trådlösa Q Link-nätverket.

Det kommer att uppdatera enhetens nätverksanslutning. Det kan hjälpa din enhet att upprätta en ny nätverkssignal.

Steg för att slå på och av flygplansläget på din mobila enhet:

 • Svep ner skärmen. Du kommer att se Kontrollcenter på din iPhone enhet eller snabbinställningarna på din Android-enhet.
 • Hitta ikonen för flygplansläge. Ikonen för flygplansläge är en flygplanssymbol. Det brukar peka mot höger sida.
Ikon för flygplansläge
 • Slå på flygplansläget. Välj flygplanslägesikonen för att aktivera den.
 • Vänta i fem till tio minuter. Att vänta i tio minuter hjälper dig att åtgärda problemet. Du kan också stänga av den direkt.
 • Vrid på flygplansläget. Stäng av den på samma sätt som du aktiverade flygplansläget.
 • Kontrollera den mobila nätverksanslutningen mellan ditt SIM-kort och Q Link Wireless-nätverket. Du kan kontrollera det genom att använda en onlineapp eller en webbsökning.

3. Starta om din mobila enhet

Du kan starta om din mobila enhet för att lösa dataproblemet i din mobila enhet. Att starta om din mobila enhet hjälper din enhet att fixa de tekniska buggarna. Den återansluter också till ditt trådlösa Q Link-nätverk, som att växla på och av flygplansläget.

Prova att stänga av och slå på din mobila enhet om din enhet inte har ett omstartsalternativ. Omstarten och påslagning och avstängning är båda desamma. Det kommer att stoppa program som körs i bakgrunden på din mobila enhet.

Steg för att starta om din Android-enhet:

 • Tryck på strömknappen i fem till tio sekunder. Strömknappen finns på sidorna av din mobila enhet.
 • En popup-meny visas. Upptäck Omstart-knapp på popup-menyn.
 • Välj Alternativ för omstart på popup-menyn.
 • Vänta tills din mobil stängs av.
 • Slå på mobildata efter att enheten slås på.
 • Kontrollera din mobildataanvändning. Du kan använda en onlineapp eller prova att söka i din webbläsare.

Steg för att stänga av och slå på din mobila iPhone-enhet:

 • Tryck och håll ned strömknappen. Strömbrytaren finns på sidan av din mobila enhet.
 • den “Dra för att stänga av” bilden visas på skärmen.
 • Dra och håll skjutreglaget i några sekunder för att stänga av din mobila enhet.
 • Vänta tills din telefon stängs av av sig själv.
 • Tryck och håll ned strömknappen efter några minuter. Det är för att slå på din enhet.
 • Vänta tills enheten slås på. Det tar bara några sekunder.
 • Slå på din mobildata.
 • Kontrollera internethastigheten genom att använda en onlineapp eller din mobila webbläsare.

iPhone-enheten har inget omstartsalternativ. Du kan stänga av och slå på din iPhone. Du kan stänga av och slå på din Android-enhet också.

4. Stäng av och slå på ditt Q Link trådlösa SIM-kort på din mobila enhet

Att slå på och av ditt SIM-kort på din mobila enhet kommer att lösa nätverksproblemen. Att stänga av tar inte bort ditt SIM-kort från din mobila enhet. Om du stänger av och slår på det stoppar användningen av Q Link trådlösa SIM-kort tillfälligt.

Steg för att stänga av och koppla på ditt SIM-kort:

 • Gå till iPhone-inställningar.
 • Gå till Cellulär alternativet i din mobilinställningar.
 • Välj din Q Link trådlöst SIM-kort på din mobila enhet. Kontrollera om ditt Q Link SIM-kort är ditt SIM-kort ett eller två. Du kan kontrollera det på SIM-kortsinställningarna med namnet på operatörens nätverk.
 • Stäng av “Slå på den här linjen” alternativ på SIM-kortsalternativen.
 • Vänta några minuter. Vänta i fem till tio minuter.
 • Växla på “Slå på den här linjen” alternativ.
 • Kontrollera nätverkssignalen på din mobila enhet.
 • Slå på mobildata på din iPhone-enhet.
 • Kontrollera din mobildataanvändning på din mobila enhet.

Steg för att slå på och stänga av SIM-kortet på din Android-mobil:

 • Gå till Mobilinställningar.
 • Välj Nätverk och internet alternativet i inställningarna.
 • Välj SIM-kort och mobilnätverk alternativ. Du kan se alternativet genom att bläddra i nätverks- och internetalternativen.
 • Välj din Q Link trådlöst SIM-kort på SIM-kortsalternativen. Kontrollera om ditt Q Link SIM-kort är på SIM-kortplats ett eller två. Du kan kontrollera det med operatörens nätverksnamn.
 • Stäng av “Aktivera SIM-kort” alternativ.
 • Vänta några minuter. Försök att vänta minst fem till tio minuter. Du kan också slå på den inom några sekunder, men vi råder dig att vänta i minst fem minuter.
 • Slå på “Aktivera SIM-kort” alternativ. Din enhet kan komma åt Q Link SIM-kortet när du har aktiverat det.
 • Kontrollera den trådlösa Q Link-signalen på din mobiltelefon.
 • Slå på mobildata på din mobila enhet.
 • Kontrollera datahastigheten genom att använda en onlineapp. Du kan söka i din webbläsare för att kontrollera om data fungerar.

Försök att ta bort och sätta in det igen för att åtgärda problemet med felplacerat SIM-kort. Du kan kontrollera din mobilmanual för vägledning om placering av SIM-kort. I de flesta fall bör SIM-kortet vara vänt nedåt. Försök att torka av SIM-kortet och SIM-facket för att ta bort smutsen innan du sätter i det.

Du kan kontrollera om SIM-kortet är skadat när du tar bort det från din mobiltelefon. Du kan byta ut ditt SIM-kort om det är skadat. Du kan få ersättaren för free för första gången. Du måste betala $5 för ersättning efter ditt första SIM-byte.

Försök att läsa vår artikel om “Hur man åtgärdar Q Link SIM-kort som inte fungerar” problem. Du kan få vägledning om hur du sätter in ditt SIM-kort och SIM-kortsbyte igen.

5. Stäng av databesparing och datagräns på dina mobilinställningar

Datasparare och databegränsning begränsar dataanvändningen. Det kan göra att data inte fungerar. Du kan stänga av den för att lösa problemet.

Steg för att stänga av datasparläget:

 • Gå till Mobilinställningar på din enhet.
 • Gå till Nätverk och internet alternativ. Du kan se det på inställningsalternativet.
 • Välj Datasparare alternativ. Hitta det från nätverks- och internetinställningarna.
 • Stäng av Datasparare alternativet genom att stänga av det.
 • Slå på mobildata och kontrollera mobildataanvändningen. Du kan kontrollera det genom att söka i din webbläsare. Du kan också använda en onlineapp.

Steg för att stänga av datagränsen på din iPhone Mobile:

 • Öppna iPhone-inställningar.
 • Gå till Mobilalternativ på inställningsalternativet. Scrolla ner eller sök efter det.
 • Välj Mobildata Alternativ.
 • Gå till dataläget på alternativen för mobildata på hotspot-enheten.
 • Stäng av lågdataläget. Växla dataläget från lågdata till standarddataläget för att stänga av det.
 • Slå på mobildata och kontrollera om data fungerar.

6. Förnya mobilplanen

Om din mobiltjänst LifeLine eller Affordable Connectivity Program har löpt ut kan du förnya den för att fortsätta njuta av free mobiltjänst.

Försök att kontakta Q Link Wireless kundtjänst om du inte har fått meddelandet om utgången. Du kan kontakta dem och be dem att korrigera ditt mobilabonnemang.

Du kan besöka deras hemsida för mer information om hur du förnyar ditt mobilabonnemang. Kundtjänstrepresentanten kommer att vägleda rättelseproceduren.

Du kan besöka vår artikel om ‘En detaljerad guide om rättelseprocessen” för vägledning om förnyelseprocessen.

7. Köp en tilläggsdataplan på Q Link Wireless

Kontrollera din mobildataanvändning genom att logga in på ditt Q Link-konto på appen My Mobile Account eller Q Link trådlös webbplats.

Du kan köpa en datatilläggsplan om du överskrider din höghastighetsdatagräns. Du kan ladda den på appen Mitt mobilkonto eller deras hemsida.

Du kan också ladda ett tilläggsdataabonnemang genom att kontakta Q Link Wireless kundtjänst. Du kan betala beloppet för tilläggsplanen online.

8. Återställ nätverksinställningarna på din mobila enhet

Du kan återställa dina nätverksinställningar för att åtgärda dataproblemet på din mobila enhet. Du bör återställa det medan du aktiverar ditt SIM-kort. Du kan återställa den igen om du missade att återställa den.

Steg för att återställa nätverksinställningarna på din iPhone Mobile:

 • Öppna din iPhone-inställningar.
 • Välj Allmän alternativet i iPhone-inställningarna.
 • Välj den Återställ alternativ.
 • Välj Återställ nätverksinställningar.
 • Slå på mobildata och kontrollera om den fungerar. Du kan kontrollera det genom att använda en onlineapp eller din webbläsare.

Steg för att återställa nätverksinställningarna:

 • Öppen dina mobilinställningar.
 • Gå till Systemet alternativet på din enhetsinställningar.
 • Välj Återställ alternativ.
 • Välj alternativet Återställ nätverksinställningar på återställningsalternativen.

Det kan fixa dataproblemet på din mobila enhet. Du kan söka efter återställning eller återställa nätverk i dina inställningar om det är svårt att hitta alternativet för återställning av nätverksinställningar. Du kan välja alternativet för återställning av nätverk efter att du fått resultatet.

Prova att använda din mobildata efter nätverksåterställningsprocessen. Du kan kontrollera Q Link Wireless-nätverkets APN-inställningar på deras webbplats.

Du kan kontakta Q Link Wireless Customer Care-numret för APN-inställningarna. Du kan kontrollera enhetens APN-inställningar med nätverksinställningarna. Ändra nätverkets APN-format om det inte är identiskt med Q Link Wireless APN-inställningarna.

9. Kontakta Q Link Wireless kundtjänst

Du kan kontakta Q Link Wireless kundtjänst för dataproblem. Du kan kontakta dem för APN-inställningar och nätverksproblem. Du kan få information om din plats nätverksproblem eller reparationsarbete på deras nätverk.

Ringa 1-855-754-6543 från din mobila enhet för att kontakta kundtjänst. Följ instruktionerna tills de ansluter dig till Q Link Wireless Customer Support-representanten. Representanten kommer att ge dig hjälp.

Du kan skicka din förfrågan till dem på Q Link Wireless Customer Support-webbplats. Du måste fylla i förfrågningsformuläret och skicka in det ifyllda formuläret. De kommer att nå dig med lösningar.