Anslut till Senaste Tekniska Nyheter, Bloggar, Recensioner

Så här åtgärdar du Assurance Wireless Inget serviceproblem

Står du inför “ingen service” från Assurance Wireless? De ständiga serviceavbrotten kan vara frustrerande när du försöker ta ett viktigt samtal.

Assurance Wireless är en tjänsteleverantör och driver ett statligt förmånsprogram som syftar till att tillhandahålla överkomliga trådlösa tjänster till låginkomstgrupper.

Men många användare möter fortfarande “ingen service” från Assurance Wireless på sina telefoner, vilket innebär att de inte tar emot en signal eller mycket låg signalstyrka. Så de kan inte använda sin telefon för samtal, sms eller data.

Om du också står inför problemet utan service från Assurance Wireless, läs den här guiden för att veta vad som orsakar “ingen service” på Assurance Wireless och hur du kan fixa det.

Vad orsakar Assurance Wireless “ingen service”?

Om du står inför “ingen service” på Assurance Wireless beror det på nätverkstäckningsproblem i ditt område, problem med nätverksavbrott som Assurance Wireless möter och att flygplansläget är aktiverat. Dessutom kan SIM-relaterade problem och tillfälliga problem eller buggar på din telefon leda till ingen service.

Nedan är de detaljerade skälen till Assurance Wireless “Ingen tjänst”:

1. Nätverkstäckning i ditt område

Assurance Wireless använder T-mobile-torn som gör nätverkstäckningen möjlig i nästan hela USA-regionen.

Det finns dock fortfarande några platser där det inte finns något eller svagt Assurance Wireless-nätverk och om du befinner dig i ett sådant område får du ingen service.

2. Problem med nätverksavbrott

En annan anledning till att du inte får någon service på Assurance Wireless är på grund av nätverksavbrottsproblem som Assurance Wireless möter och som inte kommer att kunna tillhandahålla service till din telefon.

Nätavbrottet orsakas av olika orsaker som inkluderar dåliga väderförhållanden, underhåll och tekniska problem.

När nätverksavbrottet är problemet kan det orsaka en svag signal och ingen data som leder till ingen tjänst på din telefon.

3. Flygplansläge är aktiverat

En annan anledning till ingen service på Assurance Wireless är att flygplansläget är “påslaget” på din telefon. Det kan låta enkelt men det går att behålla det av misstag.

När flygplansläget är på kommer din telefon inte att ta emot något nätverk från Assurance Wireless vilket kommer att leda till ingen service.

4. Assurance Wireless SIM-relaterat problem

Om du använder ett Assurance Wireless SIM-kort kan problemen bero på att du inte har placerat SIM-kortet ordentligt i telefonen.

Detta låter inte telefonen upptäcka SIM-kortet och kommer i sin tur inte att ta emot någon tjänst.

5. Tillfälliga problem med din telefon

Ibland kan problemet vara med din telefon och inte Assurance Wireless, vilket kan leda till ingen service. Din telefons prestandakapacitet minskar också med tiden så det kan orsaka nätverksproblem med tjänsteleverantören.

Hur åtgärdar jag Assurance Wireless No Service Issue?

För att åtgärda “ingen tjänst” på Assurance Wireless kan du se till att du befinner dig i nätverkets täckningsområde, vänta på att nätverksavbrottsproblemet ska lösas och inaktivera flygplansläget. Sätt också tillbaka det fysiska SIM-kortet för att säkerställa att det är korrekt placerat, starta om telefonen för att förbättra dess funktionalitet och hålla telefonens operativsystem uppdaterat.

Fixningarna för “Ingen service” på Assurance Wireless diskuteras i detalj nedan:

1. Kontrollera nätverkstäckningen i ditt område

Du bör kontrollera Assurance Wireless-nätverkets täckning i ditt område och se till att du är i det täckta området. Du kan kontrollera nätverkstäckningskartan för Assurance Wireless-nätverket.

Assurance Wireless använder T-mobile-torn så om du får ett T-mobile-nätverk i ditt område kan du använda Assurance Wireless-tjänsten. Du kan också kontrollera täckningskartan för T-Mobile.

Ett annat sätt att kontrollera det är genom att titta på signalfälten på din telefon som visar nätverkets styrka.

Om du befinner dig i ett område utan nätverk kommer du inte att få Assurance Wireless-tjänst i ditt område.

2. Kontrollera nätverksavbrott i Assurance Wireless

Om du får “ingen service” på Assurance Wireless som avsett är en annan orsak ett nätverksavbrott eller tekniskt problem.

Du kan kontrollera avbrottsproblemen genom att använda UpdownRadar hemsida för att vara säker. Om grafen är grön betyder det att det inte finns några problem.

Det bästa du kan göra i sådana fall där du inte har någon kontroll är att vänta tills nätverksproblemet är löst av Assurance Wireless-teamet.

3. Återställ nätverksinställningar på din telefon

Om du befinner dig i ett område där du får Assurance Wireless-nätverk men det inte finns någon tjänst kan du återställa nätverksinställningarna på din telefon.

Detta kommer också att lösa eventuella tillfälliga nätverksproblem i din telefon.

Följ stegen för att återställa nätverksinställningarna på din iPhone:

 • Öppen “Inställningar” på din telefon.
 • Knacka på “Allmän”.
 • Välj “Återställa”.
 • Knacka på “Återställ nätverksinställningar”.
 • Ange din enhets lösenord när du uppmanas.
 • Bekräfta återställning för nätverksinställningar.

Följ stegen för att återställa nätverksinställningarna på din Android:

 • Öppen “Inställningar” på din telefon.
 • Knacka på “Systemet” eller “Systemuppdateringar”.
 • Välj “Återställ alternativ” eller “Återställa”.
 • Välj “Återställ Wi-Fi, mobil och Bluetooth”.
 • Välj och Bekräfta återställning.

Notera: Om du återställer nätverksinställningarna raderas ditt Wi-Fi och lösenord så kom ihåg detaljerna när du ansluter igen efter återställning.

4. Inaktivera flygplansläge på din telefon

En annan enkel anledning är att hålla flygplansläget aktiverat på din telefon av misstag, vilket inte låter telefonen ta emot Assurance Wireless-nätverk eller tjänst.

Se till att du inaktiverar flygplansläget innan du försöker nå tjänsten.

För att kontrollera om flygplansläget är aktiverat eller inaktiverat på din telefon, är följande steg:

 • Öppna “Kontrollcenter” eller “Snabbinställningar” på din telefon.
 • Leta efter “Flygplan” ikonen och kontrollera om den är aktiverad.
 • Om det är aktiverat trycker du på “Flygplan” ikonen igen för att stänga av den.
 • Vänta tills nätverket återställs.

5. Sätt i Assurance Wireless SIM-kort igen

Om du använder ett Assurance Wireless fysiskt SIM-kort kanske SIM-kortet ibland inte fungerar korrekt eftersom det inte trycks hela vägen igenom och inte kommer att ta emot nätverk.

Dessutom, när SIM-kortet lossnar, kommer SIM-kortet inte att fungera korrekt vilket leder till ingen tjänst.

Det är viktigt att kontrollera om SIM-kortet är ordentligt isatt i din telefon, vilket du kan göra genom att ta ut SIM-kortet, rensa bort det från eventuella hinder och sätta i det igen.

Detta säkerställer att SIM-kortet är korrekt isatt och telefonen återställer även Assurance Wireless-nätverket.

Så här sätter du tillbaka SIM-kortet i din telefon:

 • Stäng av telefonen helt.
 • Öppna SIM-facket på din telefon och ta ut SIM-kortet.
 • Rengör SIM-kortet eller damma av eventuella hinder och placera sedan SIM-kortet försiktigt i facket.
 • Stäng SIM-facket ordentligt och slå på telefonen. Vänta tills telefonen kommer åt Assurance Wireless-nätverket.

6. Starta om din telefon

Om du fortfarande inte får någon service på Assurance Wireless kan problemet bero på din telefon. I sådana fall, starta om telefonen genom att starta om den.

När du startar om telefonen låter den telefonen lösa eventuella problem med nätverket och rensar bakgrundsappar och minnesproblem. Det kommer också att förbättra prestandan för din telefon.

För att starta om iPhone, följ stegen nedan:

 • tryck och håll volymen upp eller ner-knappen tillsammans med Sleep/Wake-knappen på sidan.
 • “Slå av strömmen” visas på skärmen. Skjut reglaget för att stänga av telefonen.
 • Vänta i 30 sekunder för att låta skärmen bli tom.
 • Starta om telefonen genom att trycka på Sleep/Wake-knappen på sidan tills Apple-logotypen visas på skärmen.

För att starta om Android, följ stegen nedan:

 • Tryck på strömknappen på din telefon.
 • När menyn visas trycker du på “Stäng av”.
 • Vänta för att telefonen ska stängas av helt.
 • Tryck på strömbrytaren igen för att starta telefonen tills skärmen lyser.

7. Uppdatera din telefons operativsystem

Se också till att du använder den senaste versionen av programvaran på din telefon, annars kommer den inte att vara kompatibel med Assurance Wireless-nätverket.

Uppdateringarna kommer också att lösa eventuella tillfälliga fel relaterade till tjänsteleverantören.

Så här uppdaterar du enhetens operativsystem:

 • Gå till “Inställningar” på din enhet.
 • Kolla efter Programuppdatering (iOS-användare) och Systemuppdatering (Android-användare).
 • Om en uppdatering är tillgänglig trycker du på “Ladda ner” och “Installera”.

8. Kontakta Assurance Wireless Support

Om problemet kvarstår kan du kontakta Assurance Wireless kundtjänst för att lösa ditt serviceproblem. Du kan ringa 1-888-898-4888 för att prata med representanten.