Rätt sätt att beräkna B2B-marknadsföringsmål [Template]

0 Shares

revenue-marketing-goals.pngEn av de största utmaningarna som vi har funnit att digitala marknadsförare står inför idag är hur man sätter upp och mäter målen för sin avdelning. Naturligtvis har varje företag olika mål man hoppas uppnå med sin marknadsföring. Men för de flesta B2B-företag har team i uppdrag att generera leads, bidrag till försäljningspipeline och generering av intäkter, eller vad vi vill kalla pipeline marketing.

För att hjälpa marknadsförare att ta detta språng har vi byggt en mall för intäkter från besökare till kund och skrivit det här blogginlägget för att gå igenom de viktiga stegen för att bygga upp dina marknadsföringsmål.

Den här mallen hjälper dig att arbeta dig upp i marknadsföringstratten från dina slutliga intäktsmål hela vägen till dina mål för generering av potentiella kunder. Det kommer också att hjälpa dig att svara på frågan: hur står sig mitt företag i jämförelse med andra B2B-företag?

När du bedömer denna modell, kom ihåg att förbättra effektiviteten av din tratt också bidra till att förbättra andra viktiga SaaS-mått som kundanskaffningskostnad (CAC) och återbetalningsperiod.

Steg 1

Det första steget i din modell är att bestämma hur mycket intäkter dina marknadsförings- och försäljningsteam behöver generera för räkenskapsåret 2015. marketing-goals-step-1.png

Steg 2

Det andra steget i din modell är att bestämma procentandelen av denna intäkt som kommer från dina digitala marknadsföringsinsatser – med potentiella kunder som passerar din webbplats – och gå igenom din inkommande leadsmarknadsföring-till-försäljningsprocess.

marketing-goals-step-2.png

Om du inte är säker på var du ska börja, tyder Insight Venture Partners riktmärken på att marknadsföring hämtar 41 procent av ett B2B-företags pipeline. Även om vi har sett att detta antal varierar avsevärt beroende på den nuvarande strukturen och målen för varje företag.

Steg 3

Det tredje steget i utvecklingen av dina marknadsföringsmål är att bestämma den genomsnittliga intäkt som genereras per kund. Att känna till det årliga värdet av dina kunder är avgörande för att utvärdera din övergripande pipeline, eftersom den speglar både återbetalningsperioden och kundens livstidsvärde när den analyseras i samband med kundanskaffningskostnaden.

marketing-goals-step-3.png

Detta kommer att ge antalet nya kunder som måste vinnas för att uppfylla dina intäktsmål.

Steg 4

Nu är det dags att ange dina aktuella mätvärden för kanalkonverteringsfrekvens. Börja med att ange din stängningsfrekvens för möjlighet till kund.

marketing-goals-step-4.pngOm du inte känner till dessa siffror direkt har vi inkluderat några B2B-riktmärken i själva mallen som du kan använda som en uppskattning.

I det här skedet har vi också inkluderat en kolumn som du kan använda för att mata in dina mål om du inte uppnår de önskade omvandlingsfrekvenserna i något skede av tratten, så att du tydligt kan se effekten av resultatökningar i ett visst skede .

Steg 5

Upprepa steg 4, men den här gången anger du din SQL-till-möjlighetsfrekvens.

marketing-goals-step-5.png

Steg 6

Ange din MQL-till-SQL-hastighet.

marketing-goals-step-6.png

Steg 7

Ange din omvandlingsfrekvens för lead-to-MQL.

marketing-goals-step-7.png

Steg 8

Ange din webbplats-besökare-till-lead konverteringsfrekvens.

marketing-goals-step-8.png

Återigen, om du inte vet din webbplats omvandlingsfrekvens direkt, har vi inkluderat B2B-marknadsföringsriktmärken efter bransch från hela HubSpots kundbas som du kan använda som en uppskattning.

Steg 9

Ange dina faktiska årliga webbplatsbesökare.

marketing-goals-step-9.png

Inte för svårt, eller hur? Ladda ner vår kalkylator för marknadsföringsmål och se hur dina inkommande marknadsföringsinsatser kan hjälpa ditt företag att nå sina tillväxtmål.

Redo för mer?

När du har slutfört den här uppgiften kan du också använda vår mall för servicenivåavtal för att dyka in i dina köparpersonligheter, marknadsföringskanaler och leadsvärde för att bättre se hur du ska uppnå dessa mål.

0 Shares