Anslut till Senaste Tekniska Nyheter, Bloggar, Recensioner

LG TV-hemknapp fungerar inte: orsaker och lösningar

Ämne: LG TV-hemknapp fungerar inte: orsaker och lösningar

LG Magic Remote fortsätter att utvecklas med förbättrat gränssnitt och lägga till nya funktioner. Men precis som andra Smart TV-fjärrkontroller har LG TV Home-knappen möjlighet att hamna i problem och kanske inte fungerar i vissa situationer. Om du enbart är beroende av LG Magic-fjärrkontrollen är det nödvändigt att lösa problemet genom att följa de grundläggande felsökningsmetoderna.

Så här fixar du LG TV-hemknappen som inte fungerar

Om du har stött på något av följande problem bör du veta orsaken till orsaken för att förhindra att det händer igen.

LG TV Home-knappen fungerar inte

Den primära orsaken till att LG TV-hemknappen inte fungerar är tekniska fel. Noterbart kan det uppstå på grund av flera orsaker.

Skäl

 • Damm har samlats i fjärrkontrollen
 • Okända fel i TV
 • På grund av kvarvarande kraft
 • Parningsproblem

Lösningar

Följ korrigeringarna nedan om hemknappen inte fungerar vid flera tryckningar.

Torka ut dammet

Om din LG Magic-fjärrkontroll samlas av mindre dammpartiklar kan det påverka fjärrkontrollens prestanda. Dessutom kan det stoppa knapparnas funktion tillfälligt. Rengör därför fjärrkontrollen försiktigt utan att skada knapparna och ta bort dammet.

Mjuk återställning LG TV

På grund av tekniskt fel inuti din TV kanske du inte kan använda fjärrkontrollen ibland. För att åtgärda detta kan du mjukåterställa eller slå på strömmen till din LG TV.

 • Koppla bort nätsladden till LG TV:n från källan.
 • Vänta i 1 minut genom att hålla den åt sidan.
 • Leta reda på strömbrytaren på LG TV:n och håll kvar den 30 sekunder.
 • Sätt nu tillbaka TV-sladden i vägguttaget och sätt på den.

Kontrollera om du kan komma åt LG Content Store genom att trycka på Hem knapp.

Mjuk återställning LG TV
Mjuk återställning LG TV-fjärrkontroll

Om det finns mycket ström kvar i LG TV-fjärrkontrollen kan det hända att vissa knappar inte fungerar. Du kan åtgärda det här problemet genom att slå på fjärrkontrollen.

 • Ta ut batterierna från fjärrkontrollens batterifack.
 • tryck på Kraft knappen på fjärrkontrollen och håll den nedtryckt 30 sekunder.
 • Sätt tillbaka batterierna baserat på deras positiva och negativa polaritet.
 • tryck på Hem för att testa om den öppnar LG Content Store.

Om hemknappen på LG TV-fjärrkontrollen inte fungerar efter batteribytet kan du prova det efter att du har parat fjärrkontrollen.

Koppla om LG Magic Remote

LG Magic Remote fungerar bara om den är ihopkopplad med din LG Smart TV. I vissa fall kan fjärrkontrollen också bli oparad pga oidentifierade fel. Därför måste du para ihop LG Magic-fjärrkontrollen med din TV igen för att fixa det.

 • tryck på Hem och Tillbaka knapparna på fjärrkontrollen i cirka 5 sekunder.
 • Om den röda lampan blinkar på strömknappen indikerar det att den har återställts.
 • tryck på OK knappen på rullningshjulet.
 • När du har parat ihop ser du “Magic Remote har registrerats” meddelande på TV-skärmen.
Magic Remote har registrerats

Kontrollera om LG Content Store öppnas när du trycker på Hem knapp.

LG TV Remote svarar inte

Om LG TV-fjärrkontrollen inte svarar korrekt kan problemet vara antingen från fjärrkontrollen eller TV:n.

Skäl

 • Svaga eller urladdade batterier
 • Defekt fjärrstyrd hårdvara
 • Föråldrad LG TV firmware
 • Skadade systemfiler

Lösningar

Prova dessa lösningar om LG TV-fjärrkontrollen inte fungerar när du trycker på knappar.

Byt batterier

Om en eller flera knappar på LG TV-fjärrkontrollen inte fungerar är det på grund av urladdade batterier. Dessutom, om du får en långsamt svar från fjärrkontrollen är det en tydlig indikation på att batterierna håller på att ta slut.

Byt batterier på LG TV:ns fjärrkontroll

Ta bara ut de gamla batterierna och byt ut dem mot nyare. Para ihop fjärrkontrollen med din LG TV och kontrollera om hemknappen fungerar utan problem.

Släpp fastnade knappar

När hemknappen eller någon annan knapp trycks ned med ett intensivt tryck kan den fastna och det är svårt att använda den vidare. Kontrollera om hemknappen fastnar. Ge fjärrkontrollen ett par slag med handen för att släppa de fastnade knapparna.

Testa IR-sändare

LGs standardfjärrkontroll fungerar genom att sända infraröda signaler till mottagaren. Om det finns ett problem med fjärrkontrollens IR-sändare kan du inte använda fjärrkontrollen. Följ stegen nedan för att utföra ett IR-test.

1. Öppna Kamera app på din smartphone.

2. Visa fjärrkontrollens huvud mot den bakre kameran.

3. Tryck på fjärrkontrollens knappar och kontrollera om du kan se en lila färg ljus.

Om du inte ser något fjärrljus har IR-sändaren visat sig vara defekt. Så du kan köpa en universell fjärrkontroll för LG TV och använda den som ett alternativ.

Uppdatera LG TV Firmware

Om du glömmer att uppdatera din LG TV-firmware kan du missa de uppdaterade funktionerna. Så småningom kan hemknappen på fjärrkontrollen sluta fungera på grund av en saknad uppdatering.

1. Klicka på inställningar och välj Alla inställningar.

2. Välj Allmän och klicka på Om denna TV.

Om denna TV

3. Tryck på Sök efter uppdateringar och klicka Ja om det finns någon uppdatering tillgänglig.

När du har uppdaterat LG Smart TV, tryck på Hem knappen på fjärrkontrollen för att kontrollera om den fungerar eller inte.

Stäng av Quick Start+

Quick Start+ är en användbar funktion tillgänglig på begränsade LG Smart TV-modeller. Om den är påslagen kommer din TV att starta upp snabbare än vanligt. Men det rekommenderas att stänga av Quick Start+ om Hem knappen på fjärrkontrollen fungerar inte korrekt.

1. Gå till inställningarklick Alla inställningaroch tryck på Allmän.

2. Stäng av Snabbstart+ med en växel.

Stäng av Quick Start+ om hemknappen på LG TV:ns fjärrkontroll inte fungerar

Starta om din LG TV och kontrollera om hemknappen fungerar utan problem.

Knapparna för streamingappen fungerar inte

Vissa LG Smart TV-fjärrkontroller kommer att ha genvägsknappar för Amazon Prime Video, Netflix, Disney Plus och Rakuten TV. På grund av vissa anledningar kanske knappen för streamingappar inte fungerar.

Skäl

 • Tekniskt fel
 • Problem med internetanslutning
 • Serverproblem

Lösningar

Om din LG Smart TV inte svarar på genvägsknappar för streaming-appen kan du lita på följande metoder.

Kontrollera nätverksinställningar

Om LG Smart TV misslyckas med att ansluta till WiFi kan det vara orsaken till att knapparna för streamingappen inte fungerar. För att åtgärda detta, följ instruktionerna.

1. Gå till inställningartryck Alla inställningaroch klicka på Nätverk.

2. Välj din WiFi nätverk från tillgängliga anslutningar.

3. När den har anslutits väljer du din WiFi och tryck REDIGERA.

4. Tryck på Ansluta för att upprätta en internetanslutning.

Efter en lyckad anslutning, tryck på Netflix eller Prime Video-knappen för att kontrollera om innehållet laddas på din LG Smart TV.

Ändra DNS-inställningar

Om internetanslutningen fortfarande är instabil rekommenderar vi användare att byta DNS-server. Detta löser sig om några fjärrkontrollknappar inte fungerar.

1. Öppna inställningar på LG Smart TV och klicka på Alla inställningar.

2. Klicka Nätverkvälj din WIFIoch tryck på REDIGERA.

3. Avmarkera Ställ in automatiskt kryssruta.

4. Ange 8.8.8.8 i DNS-servern och tryck på Ansluta.

När du är ansluten startar du om din LG Smart TV för att träda i kraft. Efter det, tryck på hem- eller andra knappar för att se om det fungerar utan fel.

Återställ LG Smart TV

Om LG Magic-fjärrkontrollen inte paras ihop eller om rullningshjulet inte fungerar, rekommenderas att du återställer LG Smart TV till fabriksinställningarna.

1. Gå till inställningar på LG TV trycker du på Alla inställningaroch klicka på Allmän.

2. Bläddra igenom alternativen och klicka Återställ till initiala inställningar.

Återställ LG Smart TV om hemknappen på fjärrkontrollen inte fungerar

3. Tryck på OK för att bekräfta återställningen.

Efter återställningen, koppla ihop fjärrkontrollen igen och testa funktionerna. Anta att det inte finns någon hemknapp på LG TV-fjärrkontrollen på grund av fysisk skada, den enda lösningen är att köpa en ersättningsfjärrkontroll.

FAQ

Varför finns det ingen hemknapp på min LG TV-fjärrkontroll?

De flesta LG fjärrkontroller kommer med en hemknapp. Om du använder en Standard fjärrkontrollkanske du inte ser hemknappen i den.

Var är hemknappen på min nya LG Smart TV-fjärrkontroll?

Om du använder den senaste versionen av LG Smart TV Magic-fjärrkontrollen kan du hitta Hemknapp uppe till vänster nära navigeringskontrollerna.

Varför fungerar inte vissa knappar på min LG TV-fjärrkontroll?

När knapparna på LG TV inte fungerar kan det bero på interna fel eller batteriproblem. Försök att byta ut batterierna först. Om det inte fungerar, återställ LG TV-fjärrkontrollen för att åtgärda problemet.

Vad är anledningen till att strömlampan för LG Magic fjärrkontroll lyser?

Om du upptäcker att den röda strömlampan stannar kvar på din LG-fjärrkontroll är den inte ihopkopplad med enheten, eller så är batterierna i fjärrkontrollen slut.