Anslut till Senaste Tekniska Nyheter, Bloggar, Recensioner

Knep för att använda Microsofts antivirus, Windows Defender, från CMD

Windows Defender-motorn är utformad för att tillåta systemadministratörer och mer avancerade användare att styra säkerhetsprogramvara med hjälp av kommandon. Sanningen är att detta inte bidrar med något till Microsofts antivirus. Samma sak som vi kan göra från CMD med programmet, vi kommer också att kunna göra det från dess huvudfönster. Dessutom får vi tillgång till fler funktioner från det grafiska gränssnittet.

Den största fördelen som vi kommer att få med att använda Windows antivirus med hjälp av kommandon är möjligheten att skapa anpassade skript, automatisera dem och till och med utföra en analys med ett kortkommando. Och som en nackdel, att behöva memorera kommandona, som inte precis är intuitiva.

MpCmdRun - Använd Windows Defender med CMD

Därefter ska vi se hur vi kan använda Windows Defender med hjälp av kommandon. Dessa fungerar på samma sätt i både CMD och PowerShell och Windows Terminal. Naturligtvis är det viktigt att köra konsolen med administratörsbehörigheter. Och först och främst kommer vi att köra följande kommando för att placera oss i vägen till antivirusmotorn, varifrån vi kommer att köra kommandona som vi kommer att se nedan.

cd C:/ProgramData/Microsoft/Windows Defender/Platform/4.18*

Sök efter virus i Windows från CMD

Naturligtvis är det första vi kommer att kunna göra att analysera vår dator i jakt på skadlig programvara och program som kan vara farliga. Således kommer vi till exempel att kunna gör en snabbskanning på datorn på jakt efter skadlig programvara genom att utföra följande kommando:

MpCmdRun -Scan -ScanType 1

Siffran i slutet av kommandot anger vilken typ av skanning vi ska utföra. 1, i exemplet ovan, indikerar en snabbskanning. Om vi ​​vill ha en fullständig genomsökning av systemet kommer vi att ändra 1:an till 2:an.

MpCmdRun -Scan -ScanType 2

Vi kan till och med skanna kataloger på begäran med siffran 3, följt av parametern “fil” och filen eller mappen som vi ska analysera.

MpCmdRun -Scan -ScanType 3 -Fil “directorio”

Slutligen kan vi också analysera Windows-startsektorn för att hitta skadlig programvara som kan ha gömts där med det här kommandot:

MpCmdRun -Scan -ScanType -BootSectorScan

Uppdatera Windows Defender

Men att analysera datorn är inte det enda vi kan göra. Hur kan det vara mindre, detta antivirus har också ett kommando tack vare vilket vi kommer att kunna uppdatera databasen (och motorn, om det finns en ny version av den) så att vi kan få bästa möjliga skydd. För att göra detta behöver vi bara köra:

MpCmdRun -SignatureUpdate

Avbryt pågående uppgifter

Körde vi ett kommando av misstag och Windows Defender började skanna datorn? Genom att inte ha gränssnittet öppet kommer vi inte att kunna kontrollera antivirusaktiviteten från det. Det finns dock ett knep tack vare vilket vi kommer att kunna stoppa alla manuella skanningar som pågår.

Vi måste helt enkelt köra detta kommando för att stoppa allt som körs:

MpCmdRun -Avbryt