Hur man visar en filrad eller sökväg i Mac OS Finder – mycket enkelt (exempel)

0 Shares

Finder är ett inbyggt Mac OS-program för att hantera och navigera i mappar och filer i din dators minne. Det finns dock många funktioner i detta program som många inte är medvetna om. Idag ska vi lära dig hur man visar sökvägen eller filfältet i Mac OS Finderalltför lätt.

Finder fungerar på ett enkelt och bekvämt sätt för de flesta användare. Det är dock värt att lära känna några funktioner som kan vara användbara för oss då och då. Du kan till exempel sortera filer i mappar i Finder, men du kan också se sökvägen till filerna. Och det är bara det att veta vilken specifik sökväg i filsystemet vi befinner oss i kan hjälpa oss på olika sätt.

Du kan till exempel hjälpa oss snabbare mappnavigering eller högre nivå genom att klicka på rutten som vi vill gå till, utan att behöva klicka på «Tillbaka»-knappen flera gånger. Det kommer också att tillåta oss att kopiera sökvägsadressen till en specifik fil och lägga till den i text eller annan applikation utan komplikationer. Här är flera sätt att visa filsökvägar i alla versioner av Mac OS.

Visa filsökväg i Finder med «Kommando»-knappen och «Visa»-menyn

Det första sättet att veta sökvägen till filer eller mappar i Finder är med kommandotangenten vår MacBook. För att göra detta, gå till Finder och navigera till en specifik mapp eller fil. Klicka sedan på mappnamnet högst upp i Finder-fönstret, samtidigt måste du trycka på Kommando eller “cmd”.

En rullgardinsmeny visas med alla mappar du behöver gå igenom för att komma till den valda filen eller mappen. Du kan också använda det här alternativet för att justera mappar när du bläddrar i Finder.

Ett annat sätt är att aktivera sökvägsfältet i Finder. För att göra detta, öppna Finder och klicka på “Visa”-menyn i menyraden högst upp i fönstret. Välj sedan “Visa ruttfält”. Det kommer att visas längst ned i ett Finder-fönster, där du enkelt kan se det.

Visa filsökväg överst i ett Finder-fönster

Det finns ett annat sätt att få sökvägsfältet att visas överst i Finder-fönstret. Du måste dock använda ett tillägg för detta alternativ konsol eller terminal och några kommandorader som vi kommer att beskriva nedan.

För att öppna en konsol eller terminal på Mac OS, gå till Finder och välj “Program” och sedan “Verktyg”. I terminalen som visas, skriv följande kommandorad och tryck sedan på “Enter”:

standardinställningar skriv com.apple.finder _FXShowPosixPathInTitle -bool JA

Detta kommando kommer att modifiera Finder-gränssnittet och placerar tydligen sökvägen till filer och mappar överst i fönstret. Slutligen, starta om Finder och du kommer att kunna se sökvägen till vilken fil eller mapp du väljer längst upp i Finder-fönstret.

Som ett sista alternativ, för att visa sökvägen till filerna i Finder, kan du få detaljerad information om en fil eller mapp Av ditt intresse. I det här avsnittet kommer du att kunna se och till och med kopiera sökvägen till den valda filen eller mappen.

Du kan göra detta på två sätt, först genom att klicka på en fil för att välja den och sedan trycka på tangentkombinationen «cmd »+ I«. Du kan också välja en fil eller mapp, gå sedan till “Arkiv”-menyn och välj “Visa info” från rullgardinsmenyn.

Du kommer att se en panel visas på höger sida av skärmen med all information relaterad till den valda filen eller mappen. I avsnittet “Allmänt” ser du filen angiven filsökväg och till och med kopiera den för att lägga till i ett annat program eller i någon text.

Som du kan se är det inte omöjligt att känna till sökvägen eller visa sökvägsfältet för filer och mappar i Finder. Med några få klick kommer du att kunna justera Finder-alternativen efter din bekvämlighet och utan komplikationer. Lär dig fler Mac OS-trick för att anpassa Finder File Viewer.

0 Shares