Hur man undertecknar en fullmakt för en annan persons rĂ€kning i din frĂ„nvaro – Per Procurationem

0 Shares

Signaturer och andra typer av identifiering pÄ legala aspekter De Àr mycket viktiga; Med hjÀlp av en signatur kan ett oÀndligt antal procedurer utföras, sÄsom köp av varor, godkÀnnande av ett anstÀllningsavtal, undertecknande av ett universitetsdiplom, bland annat.

Personen ska vara undertecknad pĂ„ varje dokument innehavaren av denna identifierareÄgaren kan dock Ă€ven bemyndiga tredje man att utföra förfarandet. Detta kallas en empowerment; Om du vill veta vad som hĂ€nder förklarar vi det kort.

Vad Àr ett fullmaktsbrev för nÄgon annans rÀkning?

NÀr vi ska skriva under en check, anstÀllningsavtal, köp av produkter med kreditkort och mÄnga liknande procedurer Àr det absolut nödvÀndigt att personlig auktorisation eller förmedling av tredje partdet vill sÀga den som Àr behörig i Àrendet.

Ett fullmaktsbrev kan göra detta möjligt. Genom civilstÄndsregistret eller den instans som Àr registrerad i det, med hjÀlp av en notarie eller en advokat, kan du fÄ fullmakt skrivet pÄ ett pappernÀr tvÄ enheter, individer eller företag kommer överens om att utfÀrda ett undertecknat kontrakt sÄ att en av dem har behörighet att underteckna handlingar för den andras rÀkning.

Det finns problem som digital identifiering med en virtuell signatur; Till exempel finns det virtuella signaturer av PDF-dokument som gör att stora företag kan samarbeta med varandra, och allt har den nödvÀndiga lagligheten. Men det finns andra frÄgor dÀr fysisk nÀrvaro av Àgaren eller en auktoriserad tredje part Àr nödvÀndig.

Varje enhet, bÄde affÀrsmÀssig och personlig, kan sedan ges juridiskt samtycke i ett fullmaktsbrev som utfÀrdas pÄ uppdrag av en annan person. teckna pÄ uppdrag av företaget eller annan person följaktligen, utan att behöva flytta till fysiskt utrymme under proceduren.

Vad betyder Per Procurationem eller PP?

I konceptualisering kan man sÀga att en signatur Àr en symbol eller streck som gör att en person kan identifieras grafiskt för att exekvera dokument, vilket Àr sann identifiering till det finns ingen falskhet i undertecknade dokument.

Per Procurationem Àr ett latinskt uttryck med en distinkt betydelse som hör till befogenheter som delegerats till personen vara ett juridiskt ombud, precis som en advokat, en annan person som inte sjÀlv kan skriva under.

Denna juridiska delegering utförs av skriva ett fullmaktsbrev detta överförs av notarieinstitutioner, en fullmakt för förfaranden dÀr det noteras att tvÄ personer har kommit överens, en har beviljat och den andra har accepterat den beviljade fullmakten. Denna fullmakt kommer sedan att tjÀna ombudet som ett ombud inom juridik, affÀrsverksamhet eller dÀr Àgarens underskrift Àr legitim.

PP-initialer ges pÄ ett sÄdant sÀtt att andra dokument kan undertecknas i en skriftlig fullmakt genom att helt enkelt sÀtta dessa bokstÀver framför delegatens underskriftsom vid undertecknandet ska förklara för företrÀdarna vem eller vilken enhet som företrÀder.

Hur undertecknar man ett fullmakt för en annan persons rÀkning i din frÄnvaro?

Att underteckna ett brev med fullmakt av en annan person Àr en juridiskt kÀnslig frÄga och verkstÀllandet av denna typ av dokument mÄste notarien förmedlade med stor omsorgoch undertecknare, sÄ att det inte blir olagligt eller orÀttvist.

Sedan mÄste du förbereda ett attesterat skriftligt uttalande dÀr specificeras i detalj var och en av de berörda personernas separata och juridiska uppgifter, med hög precision för att identifiera, fingeravtrycka och underteckna varje berörd part.

Fullmaktsbrevet mÄste undertecknas i slutet av brevet, vilket gör det möjligt att utföra procedurer och signera fysiska och/eller virtuella dokument för vilka du ocksÄ behöver ta reda pÄ hur du signerar digitalt via post eller pÄ annat sÀtt online. Fullmaktsbrev kommer att tillÄta verkstÀllande eller genomförande av rÀttsliga förfaranden av en annan person i din frÄnvaro.

0 Shares