Hur man startar Windows 11-systemet i felsäkert läge?

Hur man startar Windows 11-systemet i felsäkert läge?

Introduktion

Windows 11 har många starka funktioner och verktyg som fokuserar på att säkerställa en stark OS-prestanda. Men som andra är det inte alltid säkert från vissa systemproblem, som dåliga drivrutiner, problem med skadlig programvara eller buggbaserade fel. Vid det här laget kan du använda programvara från tredje part som IObit Driver Booster för att fixa specifika problem som defekta drivrutiner.

Ändå borde du fortfarande veta hur man startar i felsäkert läge, där systemet fungerar med bara de viktigaste grundläggande apparna och drivrutinerna. Om systemet går igenom problem som plötslig frysning, långsam prestanda eller startfördröjning, gör omstart i felsäkert läge användare att hitta felkällan medan systemet körs säkert.

Den här guiden belyser de olika stegen man kan ta för att utföra denna åtgärd. Om det är det du vill veta, läs vidare.

Metoder för att starta i felsäkert läge för Windows 11

Det finns många säkerhetsprotokoll tillgängliga för Windows 11-system. De Windows 11 startar i återställningsläge Processen inkluderar felsäkert läge som en av de bästa säkerhetsåtgärderna för användare på nybörjarnivå och mer tekniska experter. Vi skapade den här guiden med lämpliga steg, som beskriver olika möjliga tillvägagångssätt.

Metod 1: Starta till felsäkert läge via Start-menyn

Att gå igenom Start-menyn är en av de snabbaste och enklaste metoderna för att aktivera felsäkert läge på Windows 11-enheter.

Hur gor man det har?

Steg 1: Klicka på Start-menyn eller Windows-ikonen i aktivitetsfältet.

Steg 2: Klicka sedan med markören på strömknappen.

Steg 3: Håll ned Skift-tangenten. Sedan, medan du håller ned Skift-tangenten i samma position, bör du trycka på Starta om-knappen.

Omstart

Steg 4: När datorn har startat om, öppna fliken “Välj ett alternativ” och tryck på “Felsökning” från listan.

Steg 5: Tryck på Avancerade inställningar och klicka på alternativet “Startinställningar”.

Startinställningar

Om det inte är tillgängligt i dina enhetsinställningar, hitta alternativet “Se fler återställningsalternativ” på skärmen Avancerade alternativ och tryck på det.

Steg 6: Tryck på knappen Starta om.

Steg 7: I nästa fönster kommer tre alternativ att visas:

  • Aktivera felsäkert läge med nätverk
  • Aktivera felsäkert läge
  • Aktivera felsäkert läge med kommandotolken

Aktivera felsäkert läge

Välj vilken typ av felsäkert läge du vill aktivera på din enhet efter omstarten.

Metod 2: Tryck på Shift + Starta om ikonerna

Ett av de enklaste sätten att konvertera ett PC-system till dess felsäkert läge är att använda Restart- och Shift-tangenterna tillsammans. Detta är enkelt att utföra, även för nybörjare.

Hur gor man det har?

Steg 1: Tryck på Windows-ikonen i aktivitetsfältet. Klicka sedan på strömikonen med markören.

Steg 2: Tryck ner och håll markören på Skift-tangenten. Välj alternativet “Starta om” samtidigt.

Steg 3: När du håller knappen nedtryckt ser du Windows 11 startar i återställningsläge.

Steg 4: Öppna Start-menyn och klicka på fliken System under Inställningar. Klicka sedan på Återställning > Avancerad start > Starta om nu.

Omstart

Steg 5: De tre alternativen Säkert lägesstart visas. Välj mellan dem och klicka på tangenterna F6, F5 eller F4, beroende på dina specifika uppstartsbehov.

Metod 3: Genom inloggningsskärmen

När du startar systemet via strömknappen måste användarna gå till inloggningsskärmen. Men vid denna tidpunkt undvik att logga in och gå in i felsäkert läge genom specifika steg.

Hur gor man det har?

Steg 1: Tryck på strömknappen.

Steg 2: Tryck + håll ned Skift-tangenten på ditt tangentbord.

Steg 3: Därefter väljer du alternativet “Starta om”. Detta skulle aktivera Windows 11-startprocessen och låta operativsystemet gå in i WinRE-läge.

Steg 4: Följer Windows 11 startar i återställningsläge, komma åt felsäkert läge.

Metod 4: Använd den avancerade startfunktionen via Windows 11

I sammanhanget hur man startar i felsäkert läge, en annan användbar metod är att använda verktyget Advanced Startup. Den här funktionen är tillgänglig på Windows 11, som användare kan använda för att konfigurera inställningar eller felsöka vissa processer medan operativsystemet fortfarande körs. Det är också användbart för att starta upp operativsystemet till Säker återställningsläge.

Hur gor man det har?

Steg 1: Tryck på Windows- och I-tangenterna samtidigt på tangentbordet. Eller gå till Start-menyn och välj Inställningar.

inställningar

Steg 2: Klicka på System > Återställning.

 Återhämtning

Steg 3: Under nästa meny väljer du Avancerad start.

Steg 4: Detta skulle ge dig en varningsprompt som anger hur systemet skulle börja starta om direkt, och du bör spara allt ditt arbete innan du startar om.

Klicka på knappen “Starta om nu”.

Steg 5: Datorn skulle starta om. När det har gjort det väljer du fliken Felsökning. Klicka sedan på Avancerade alternativ > Startinställningar.

Steg 6: Tryck på Starta om och låt enheten starta upp.

Steg 7: När hela uppstartsprocessen är slut bör du välja det Säkert läge du vill använda.

Metod 5: Använd återställningsenheten

Ett av de mest populära sätten hur man startar i felsäkert läge du kan använda är med en USB-återställningsenhet som du förberett för att starta om datorn i felsäkert läge. Om det inte finns någon tillgänglig tidigare kan du skapa en USB-baserad startbar återställningsenhet först i ett annat system. Sedan startar du Windows 11 till felsäkert läge via en USB-anslutning till systemet.

Hur gor man det har?

Steg 1: Datorn startar upp via USB-enheten.

Steg 2: Gör ditt föredragna val från listan som kommer upp under skärmen “Välj din tangentbordslayout”.

Välj din tangentbordslayout

Steg 3: Sedan skulle avsnittet “Välj ett alternativ” öppna ett annat fönster. Klicka på Felsökning.

Steg 4: Följ stegen för att öppna Startinställningar och välj önskad typ av felsäkert läge.

Metod 6: Stoppa normal uppstart för att gå in i felsäkert läge

Det finns flera skyddsåtgärder på plats för att Windows 11 ska fungera bra. Ett av protokollen är att systemet aktiverar sitt felsäkra reparationsläge när det finns många kritiska OS-baserade problem tillgängliga. Systemläget går in i detta läge när användare märker att tre uppstartsförsök slutar misslyckas av någon anledning.

Således måste man avbryta vanlig PC-start på samma sätt för att komma in i felsäkert läge.

Hur gor man det har?

Steg 1: Medan du slår på datorn trycker du ner fingret på strömknappen medan den startar uppstart i 4-5 sekunder. Detta kommer att stänga av enheten.

Steg 2: Gör steg 1 två gånger till, så går systemet in i automatiskt reparationsläge.

 Automatiskt reparationsläge

Steg 3: Operativsystemet skulle köra intern diagnostik. Vänta tills det är klart.

Steg 4: Därefter visas fönstret “Automatisk reparation”. Välj knappen Avancerade alternativ och klicka på den.

 Avancerade alternativ

Steg 5: Tryck sedan på alternativet Felsökning och klicka på Avancerade alternativ under det. Välj Startinställningar nästa och klicka på den.

Steg 6: Tryck på knappen Starta om i fönstren för Startinställningar. Välj den felsäkert läge-baserade åtgärden du vill ha och kör den.

Metod 7: Använd kommandotolken

Du kan gå igenom kommandotolkssektionen och fungera som en PC-administration för att åtgärda specifika systemproblem. På samma sätt är det också möjligt att starta upp i felsäkert läge via denna rutt.

Hur gor man det har?

Steg 1: Tryck på sökikonen i aktivitetsfältet.

Steg 2: Skriv termen ‘cmd’ i textfältet och tryck på Retur.

Steg 3: Välj alternativet “Kör som administratör”.

Steg 4: Skriv nästa kommando i fönstren som visas för CMD:

shutdown.exe /r /o

cmd

Klicka på Enter-knappen på ditt tangentbord.

Steg 5: Window 11 skulle starta upp i återställningsläge inom en viss tid. Välj sedan önskad felsäkert lägesåtgärd i WinRE-miljön.

Metod 8: Göra ändringar i systemkonfigurationen

Du kan göra vissa ändringar i systemkonfigurationen genom fönstret som nämns ovan. Detta är en lämplig metod om du undrar hur du startar i felsäkert läge varje gång systemet startar om. Dessutom tillåter processen direkt aktivering av felsäkert läge utan att gå in i återställningsmiljön hela tiden.

Hur gor man det har?

Steg 1: Tryck på Windows- och R-tangenterna på tangentbordet för att komma åt dialogrutan Kör.

Steg 2: Skriv termen “msconfig” och klicka sedan på OK-knappen.

Steg 3: Tryck på fliken Boot när fönstret Systemkonfiguration alternativ. Tryck sedan på kryssrutan bredvid alternativet “Säker start”.

säker stövel

Steg 4: Klicka på OK och sedan på knappen Starta om. Efter det skulle ditt system gå in i felsäkert läge när du startar om.

Slutsats

För ett säkert sätt angående start av Windows 11 i återställningsläge process är felsäkert läge mycket värdefullt och effektivt om du utför stegen noggrant. Metoderna som listas här är testade sekvenser – följ stegen försiktigt för att undvika fel. Dessutom kan du ladda ner och använda Iobit Advanced SystemCare för att optimera din Windows 11-prestanda för att undvika allvarligare problem.

Relaterade Artiklar

Back to top button