Anslut till Senaste Tekniska Nyheter, Bloggar, Recensioner

Hur man löser T-Mobile Gateway förlorar signal/ingen signal när den externa antennen är ansluten

T-Mobiles 5G-internettjänst är ett utmärkt sätt att få tillgång till höghastighetsinternet i områden med begränsad täckning.

Genom att använda en T-Mobile New Internet External 5G-antenn med en T-Mobile 5G Gateway (G4AR & G4SE), kan du förbättra din internetupplevelse och njuta av snabb och pålitlig internetåtkomst.

Men ibland kan T-Mobile-gatewayen förlora signal eller inte ha någon signal när antennen är ansluten. I den här artikeln kommer vi att undersöka några av orsakerna till varför detta kan hända och vad du kan göra för att åtgärda det.

Orsaker till att T-Mobile Gateway (G4AR & G4SE) tappar signal/ingen signal när antennen är ansluten

Om din T-Mobile-gateway tappar signal eller inte har någon signal när den nya externa antennen är ansluten, kan dålig antennplacering, antennkabelproblem, gatewayproblem och nätverksöverbelastning bidra till signalförlust.

Det finns flera anledningar till att din T-Mobile-gateway kan tappa signal eller inte ha någon signal när antennen är ansluten. Några av de vanligaste orsakerna inkluderar:

1. Dålig antennplacering

T-Mobile New Internet External 5G-antenn måste placeras på en plats med fri sikt till närmaste T-Mobile 5G-torn. Om antennen är blockerad av träd, byggnader eller andra föremål, kanske den inte kan ta emot en stark signal. Se till att antennen är installerad på en plats med fri sikt till närmaste T-Mobile 5G-torn.

 1. Kontrollera platsen för antennen och se till att den är installerad på en plats med fri sikt till närmaste T-Mobile 5G-torn.
 2. Om antennen är blockerad av träd, byggnader eller andra föremål, försök att flytta den till en annan plats.
 3. Använd en signalstyrkemätare för att kontrollera antennens signalstyrka på olika platser.

2. Antennkabelproblem

Kabeln som ansluter T-Mobile New Internet External 5G-antenn till T-Mobile 5G Gateway (G4AR & G4SE) kan vara skadad eller felaktigt ansluten. Se till att kabeln är ordentligt ansluten till både antennen och gatewayen, och att det inte finns några veck eller böjar i kabeln.

 1. Kontrollera antennkabeln för eventuella skador.
 2. Se till att kabeln är ordentligt ansluten till både antennen och gatewayen.
 3. Prova att använda en annan kabel för att se om problemet ligger i originalkabeln.
 4. T-Mobile 5G-antennen är endast kompatibel med T-Mobile 5G Gateway (G4AR eller G4SE). Om du inte ansluter dem kommer det att bli signalförlust.

3. Gateway-problem

T-Mobile 5G Gateway (G4AR & G4SE) kan vara felaktig eller ha programvaruproblem.

4. Överbelastning i nätverket

Om det finns för många enheter anslutna till T-Mobile 5G Gateway (G4AR & G4SE) eller om det är mycket nätverksstockning, kan gatewayen tappa signal eller inte ha någon signal.

5. Felaktiga antenninställningar

Om du har kopplat ur den externa antennen och vill återgå till att använda den interna antennen, måste du ändra inställningen tillbaka till den interna antennen. Detta är viktigt eftersom om gatewayen är inställd på Extern antenn men det inte finns någon extern antenn ansluten, kanske den inte kan ta emot en signal ordentligt.

Hur åtgärdar jag om T-Mobile Gateway (G4AR & G4SE) tappar signal/ingen signal när antennen är ansluten?

Om din T-Mobile-gateway tappar signal eller inte har någon signal när antennen är ansluten, finns det flera steg du kan vidta för att felsöka problemet:

1. Kontrollera antennens placering

Se till att T-Mobile New Internet External 5G-antenn är installerad på en plats med fri sikt till närmaste T-Mobile 5G-torn. Om antennen är blockerad av träd, byggnader eller andra föremål, försök att flytta den till en annan plats. Antennen är endast avsedd för inomhusbruk, ställ den inte utomhus eftersom det kanske inte får den att fungera korrekt.

2. Kontrollera antennkabeln

Se till att kabeln som ansluter antennen till T-Mobile 5G Gateway (G4AR & G4SE) är ordentligt ansluten till både antennen och gatewayen. Kontrollera kabeln för eventuella skador eller veck.

3. Återställ gatewayen

Försök att återställa T-Mobile 5G Gateway (G4AR & G4SE) genom att koppla ur den från strömkällan i 30 sekunder och sedan koppla in den igen. Om detta inte fungerar, försök att återställa gatewayen till dess fabriksinställningar genom att trycka och hålla ned knappen återställningsknapp på baksidan av gatewayen i 10 sekunder.

 1. Koppla bort T-Mobile 5G Gateway (G4AR & G4SE) från strömkällan i 30 sekunder.
 2. Anslut gatewayen igen och vänta tills den slås på.
 3. Kontrollera signalstyrkan för gatewayen för att se om problemet har lösts.
 4. Om problemet kvarstår, återställ gatewayen till fabriksinställningarna genom att trycka och hålla ned återställningsknappen på baksidan av gatewayen i 10 sekunder.
 5. Vänta tills gatewayen återställs och kontrollera sedan signalstyrkan igen.

4. Kontrollera efter nätverksöverbelastning

Prova att koppla bort några enheter från gatewayen och se om detta förbättrar signalstyrkan. Du kan också prova att ansluta gatewayen till ett annat eluttag eller flytta den till en annan plats för att se om detta hjälper.

 1. Kontrollera antalet enheter som är anslutna till T-Mobile 5G Gateway (G4AR & G4SE) och koppla bort alla onödiga enheter.
 2. Kontrollera nätverksöverbelastningen i ditt område med hjälp av en nätverksöverbelastningskarta eller app.
 3. Om nätverksöverbelastningen är hög, försök att ansluta gatewayen till ett annat eluttag eller flytta den till en annan plats för att se om detta hjälper.
 4. Använd en signalstyrkemätare för att kontrollera signalstyrkan för gatewayen på olika platser.

5. Konfigurera 5G-antenninställningar

När du använder en extern antenn med T-Mobile 5G Gateway är det viktigt att ändra antenninställningarna på gatewayens LCD från Intern antenn till Extern antenn.

För att ändra antenninställningarna, navigera först till Gateway LCD. Därifrån väljer du Antenninställningar alternativ. Du bör se två alternativ: Intern antenn och Extern antenn. Välj nu Extern Antennom du har kopplat ur den externa antennen väljer du Intern antenn.

Om du inte ändrar inställningarna tillbaka till Intern antenn när du kopplar ur den externa antennen kan du uppleva problem med signalförlust.

6. Kontakta T-Mobiles kundsupport

Om inget av dessa steg fungerar, kontakta T-Mobile kundsupport för vidare hjälp. De kan hjälpa dig att felsöka problemet och ge dig ytterligare support.

Du kan också be dem om att byta ut din Gateway eller Antenn om en av dem inte fungerar eftersom det kan vara något trasigt inuti.