Anslut till Senaste Tekniska Nyheter, Bloggar, Recensioner

Hur man fixar AT&T BGW320 blinkande rött, vitt, grönt ljus

När din AT&T BGW320-gateway börjar blinka, försöker den berätta något för dig.

Olika färger och mönster indikerar olika status och problem, från installationsfaser till anslutningsproblem.

I den här artikeln kommer vi att utforska de vanliga ljusmönstren du kan se på din BGW320-gateway, vad de betyder och ge steg-för-steg-vägledning om hur du åtgärdar dessa problem.

Vad betyder AT&T BGW320 blinkande rött ljus?

Det blinkande röda ljuset på en AT&T BGW320 Wi-Fi Gateway kan verkligen vara en anledning till oro, eftersom det betyder olika problem beroende på mönstret för blinkningen:

1. Blinkande rött (snabbt)

Ett snabbt blinkande rött ljus indikerar att det finns ett nätverkstjänstproblem som kan kräva ingripande av AT&T.

Detta kan vara ett tillfälligt problem, och du bör kontrollera om det finns ett serviceavbrott i ditt område med hjälp av verktyg som Smart Home Manager eller myAT&T-appen på en mobil enhet.

2. Blinkande rött (långsamt)

Ett långsamt blinkande rött ljus tyder på att din Wi-Fi Gateway har problem med att upprätta en bredbandsanslutning.

Du bör kontrollera dina kablar för alla som är lösa, frånkopplade eller skadade.

Om kablarna verkar vara i gott skick, försök att återställa din gateway.

Vad betyder AT&T BGW320 blinkande vitt ljus?

1. Snabbt blinkande vitt ljus

När lampan på din BGW320 blinkar vitt snabbt betyder det att Wi-Fi Gateway håller på att startas upp.

Detta är en normal del av enhetens startsekvens och bör endast vara tillfällig.

Normalt kommer ljuset att stabiliseras, vilket indikerar att startprocessen är klar och enheten är redo att användas

2. Långsamt blinkande vitt ljus

Ett långsamt blinkande vitt ljus indikerar vanligtvis att gatewayen startar.

Detta kan inträffa efter att enheten har stängts av eller startat om och går igenom sin initiala startfas.

3. Kontinuerligt blinkande vitt ljus

Om det vita ljuset fortsätter att blinka utan att fortsätta till ett fast tillstånd kan det indikera ett maskinvarufel eller att enheten genomgår en firmwareuppdatering.

I händelse av ett maskinvarufel kan det hända att lampan inte slutar blinka och enheten kanske inte fungerar korrekt.

För en uppdatering av den fasta programvaran bör blinkningen sluta så småningom när uppdateringen är klar.

Vad betyder AT&T BGW320 blinkande grönt ljus?

En blinkande grön lampa på BGW320 under den första installationsprocessen betyder att Wi-Fi Gateway har anslutit till nätverket och är redo för aktivering.

Detta är en standarddel av installationsproceduren och indikerar att du är på rätt väg för att få igång din enhet.

Om den gröna lampan fortsätter att blinka efter att den första installationen har slutförts, kan det tyda på ett problem med nätverkstjänsten.

I det här fallet bör du först kontrollera dina nätverkskablar för att säkerställa att de är ordentligt och säkert anslutna.

Hur fixar jag AT&T BGW320 blinkande rött, vitt, grönt ljus?

Hur fixar jag AT&T BGW320 som blinkar rött?

1. Kontrollera de fysiska kablarnas skick

Börja med att inspektera alla kablar som är anslutna till din gateway.

Se till att strömkabeln är ansluten till ett fungerande uttag och att Ethernet-kablar är ordentligt anslutna till sina respektive portar utan synliga skador.

Det är inte ovanligt att kablar lossnar eller slits, vilket kan störa din nätverksanslutning.

2. Återställ gatewayen

Om det inte löser problemet att kontrollera kablarna kan en återställning behövas.

Den här åtgärden tvingar gatewayen att starta om och återgå till fabriksinställningarna, vilket ofta kan lösa nätverksproblem.

Så här återställer du din AT&T BGW320-gateway:

 • Tryck och håll ned återställningsknappen på gatewayen i minst 10 sekunder; Om du släpper för tidigt startar du om utan att återställas.
 • Släpp knappen och vänta tills gatewayen startar om och tills alla statuslampor tänds. Fast grönt bredbands- eller servicelampor indikerar en lyckad återställning.
 • För DSL-tjänst, sätt tillbaka telefonsladden efter återställningen.
 • Använd eventuella anpassade konfigurationer som statisk IP eller Wi-Fi SSID igen efter återställningen.

3. Kontrollera om det finns några nyligen pågående avbrott

Kontrollera om det finns en AT&T serviceavbrott i ditt område som kan få den röda lampan att blinka.

Du kan göra detta genom att kontrollera AT&T-avbrottskartan.

4. Kontakta kundsupporten

Om återställningen inte löser problemet kan du behöva kontakta AT&T-stöd för vidare hjälp.

Så här fixar du AT&T BGW320 blinkande vitt

1. Vänta en stund

Efter att ha slagits på eller återställt gatewayen är det normalt att enheten tar lite tid att ansluta till nätverket.

Vänta några minuter för enheten att gå igenom sin startrutin och försöka upprätta en anslutning.

2. Starta om Gatewayen

Om det vita ljuset fortsätter att blinka långsamt utan att upprätta en anslutning kan en enkel omstart hjälpa.

Så här startar du om din AT&T BGW320-gateway:

 • Koppla bort nätsladden från gatewayen.
 • Ta bort det interna batteriet, om det finns, och koppla ur telefonsladden om du har DSL-tjänst.
 • Vänta i 20 sekunder.
 • Sätt tillbaka batteriet och anslut nätsladden och telefonsladden, om tillämpligt.
 • Låt gatewayen starta om i upp till 10 minuter så att bredbandslampan lyser med fast grönt sken, vilket indikerar en stabil anslutning.

Detta kan hjälpa till att rensa eventuella tillfälliga fel som kan hindra gatewayen från att ansluta.

3. Kontrollera efter avbrott

Ett ihållande långsamt blinkande vitt ljus kan indikera ett serviceavbrott.

Kontrollera om det finns en AT&T nätverksavbrott i ditt område som kan påverka din tjänst.

Du kan göra detta genom att kontrollera AT&T:s servicestatus online eller genom att kontakta deras kundsupport.

Hur fixar jag AT&T BGW320 blinkande grönt ljus?

1. Kontrollera efter aktivering

Om du ställer in BGW320 för första gången måste enheten aktiveras på ditt AT&T-konto.

Om enheten inte är aktiverad kommer den inte att ansluta till AT&T-nätverket.

Du kan aktivera enheten genom att besöka AT&T aktiveringssida eller genom att kontakta AT&T kundsupport direkt för hjälp.

2. Kontrollera fysiska anslutningar

Inspektera alla kablar som är anslutna till din BGW320. Se till att strömkabeln är ordentligt ansluten till gatewayen och eluttaget.

Kontrollera att Ethernet-kablarna är ordentligt anslutna till WAN-porten för din internetanslutning och till alla enheter som du har kopplat till gatewayen.

Om några kablar är slitna eller skadade, byt ut dem för att se om det löser problemet.

3. Starta om gatewayen

Elektroniska enheter kan ibland uppleva problem som en enkel omstart kan åtgärda.

För att starta om din BGW320, koppla ur den från strömkällan, vänta ungefär en minut för att säkerställa att enheten är helt avstängd och anslut den sedan igen.

Vänta tills enheten startar och kontrollera om den blinkande gröna lampan lyser med fast sken, vilket indikerar en stabil anslutning.

4. Återställ gatewayen

Om en omstart inte löser problemet kan du behöva göra en fabriksåterställning.

Detta raderar alla anpassade inställningar, såsom SSID (nätverksnamn) och lösenord, och återställer gatewayen till de inställningar den hade när du först fick den.

Så här återställer du din AT&T BGW320-gateway:

 • Tryck och håll ned återställningsknappen på gatewayen i minst 10 sekunder; Om du släpper för tidigt startar du om utan att återställas.
 • Släpp knappen och vänta tills gatewayen startar om och tills alla statuslampor tänds. Fast grönt bredbands- eller servicelampor indikerar en lyckad återställning.
 • För DSL-tjänst, sätt tillbaka telefonsladden efter återställningen.
 • Använd eventuella anpassade konfigurationer som statisk IP eller Wi-Fi SSID igen efter återställningen.