Hur man centrerar text mellan övre och nedre marginaler i Word

Det finns ett stort antal verktyg som gör att man bland annat kan anpassa eller skapa nya textstilar i Word efter våra behov. Av denna anledning är det värt att känna till sidlayouten om du vill ha ett välstrukturerat dokument. Vi rekommenderar att du läser den här artikeln, som hjälper dig att lära dig Hur man centrerar text mellan övre och nedre marginaler i Word

Verktyg för vertikal justering

Vertikal justering är ett alternativ som tillåter användare anpassa texten enligt övre och nedre marginalerna. Den här funktionen är mycket användbar för att skapa ett omslag eller tacka och dedikera.

I denna mening kan vi centrera texten vertikalt så att den är i mitten av sidan, eller så kan vi justera texten med bottenjustering vertikalt.

Viktiga aspekter av vertikal uppriktning

Med vertikal justering kan du justera din text med fyra alternativ: Center, Top, Bottom och Justified. Varje alternativ gäller för olika avsnitt genom hela dokumentet, eller “nästa”.

Det är viktigt att notera det vertikal justering är en del av sidinställningarså att du kan komma åt den via fliken “Siddesign”.

Hur man centrerar text mellan övre och nedre marginaler i Word

För att kunna centrera text mellan övre och nedre marginaler i Word behöver du tillämpa vertikal inriktning. Följ därför stegen som vi förklarar nedan.

Öppna sidinställningarna

När du har ett dokument redo i Word och vill ställa in det, gå till fliken “Sidlayout”.. Där hittar du flera sektioner från vilka du behöver välja “Sidinställningar”. Få tillgång till dess funktioner genom att klicka på den lilla pilen som pekar nedåt. Du hittar denna ikon längst ner till höger i avsnittet.

Konfigurera sidan

Ett nytt fönster öppnas omedelbart för dig att göra tillämpa vissa marginaler, papper och layoutändringar. Välj fliken “Projekt” högst upp i gränssnittet och gå till avsnittet “Sida”. Denna procedur är extremt viktig eftersom den kommer att användas senare för att konfigurera en anpassad pappersstorlek för skrivaren.

Centrera din text mellan den övre och nedre marginalen i Word med vertikal justering

I “Vertikal justering” tryck på nedåtpilen för att visa de fyra justeringsalternativen som är tillgängliga för texten. Välj “Centered” och tryck på “OK”-knappen. På så sätt kan du centrera texten med vertikal justering.

Tips för att centrera text mellan övre och nedre marginalerna i Word

Det är viktigt att komma ihåg att om dokumentet består av flera sidorkommer all text att justeras vertikalt för att tillämpa centreringsalternativet på de övre och nedre marginalerna.

Men om du bara vill centrera texten på en specifik sida måste du använda sidbrytningar för att extrahera den med ett nytt avsnitt som inte länkar till resten.

Skapa ett avsnitt med sidbrytning

Om du vill att centrerad vertikal justering ska gälla endast en sida, skapa ett nytt avsnitt. För att göra detta, placera markören på sidan där du vill centrera texten och välj “Sidlayout”. Klicka på “Hoppar” och välj “Nästa sida”.

Dubbelklicka på sidfoten och tryck på knappen “Samma som ovan”. Sedan i avsnittet “Utforska”. välj “länk till föregående”. Upprepa denna process för rubriken om det finns tidigare sidor. Att använda sektioner hjälper dig också med andra aktiviteter, som att kombinera horisontella och vertikala ark i samma ord.

Passa in text med vertikal justering på en sida

Gå tillbaka till fönstret “Sidinställningar” och hitta avsnittet “Vertikal justering”. Välj “Centrerad” och välj “Använd till” “Från nu” i fältet “Förhandsgranska”. A) Ja textbrytning kommer endast att tillämpas på det nya avsnittet du skapade precis med “hoppa”.

Relaterade Artiklar

Back to top button