Hur man använder Excels IMAGINATIVA och IMPORTDYNAMISKA funktioner

0 Shares

Tack vare den perfekta användningen av Microsoft Excel kan vi ha många användbara möjligheter och verktyg till hands. Stor variation mönster och funktioner att äga det gör det till en av de bästa mjukvarorna för jobbet.

Vid detta tillfälle kommer vi att lyfta fram användningen av funktioner FÖRESTÄLL OCH IMPORTERA DYNAMISK DATAförutom att förklara dess viktigaste egenskaper. Dessa två funktioner används inom olika områden, men de är lika användbara och viktiga i Excel.

Var uppmärksam på varje detalj vi nämner om funktionerna FANTASTISKA OCH IMPORTERADE DYNAMISK DATA i excel.

Betydelse och tillämpningar av IMAGINARY-funktionen i Excel

Bland de funktioner som används i matematiska och trigonometriska operationer FANTASTISK funktion det är mycket viktigt och väsentligt. Den används för att beräkna den imaginära koefficienten för ett komplext tal som uppfyller ett antal viktiga parametrar.

Det finns i funktionslistan i kategorin Engineering, såväl som många andra lika viktiga verktyg. Fungerar i textformat x + yi eller x + yjvilket är en grundläggande aspekt.

Arbetar med obligatoriskt argument Otaligasom är en representation av värdet som kommer att få sin motsvarande imaginära koefficient. Detta värde måste vara ett komplext tal eftersom denna funktion och många andra har utvecklats för detta ändamål.

Om data du har till hands inte är ett komplext tal kan det enkelt konverteras. Fil GRUPPNUMMER i Excel låter det dig konvertera verkliga och imaginära tal till komplexa tal mycket snabbt.

Det representeras som = FANTASTISKT i Excel-formelfältet för att utföra motsvarande beräkning på arket. Det måste följas av ett talvärde inom parentes och citattecken för att programmet ska känna igen det snabbt.

Du kan också skriva eller lägga in stora siffror i Excel så att du enkelt kan få detaljer om andra data och värden. Detta är en mycket användbar teknik och ett trick lägga vikt vid viss information och variabler av stor betydelse.

Likaså används PMT-funktionen för detta beräkna lånebeloppetgenom att snabbt fastställa rätt belopp. Detta är en mycket användbar funktion inom det finansiella området, vilket är ett område som använder många Excel-verktyg.

Börja använda funktionerna IMAGNÄR för att snabbt kunna beräkna de imaginära koefficienterna för de beräknade talen.

Betydelse och användning av funktionen DYNAMISK DATA i Excel

Bortsett från den lite svårare matematiken ska vi den här gången prata om en användbar funktion IMPORT AV DYNAMISK DATA. Använd för att visa data som var gömda i pivottabeller igen för att markera den igen på kalkylbladet.

Den innehåller en rad argument, av vilka några är obligatoriska och andra är valfria för utökning i dokumentet. Den första är obligatorisk Camp_datassom innehåller namnet på fältet med viktig data som ska laddas ner.

För det andra Dynamiskt bord, det vill säga en referens till lämplig cell i pivottabellen. Slutligen finns det ett valfritt argument till Fält1 eller Objekt1 som är namnen på fälten som ska hämtas.

I formelfältet representeras det som = IMPORTDYNAMISK DATAföljt av de ovan nämnda värdena inom parentes. Att följa instruktionerna är alltid viktigt för att funktionen ska fungera korrekt och för att kunna returnera nödvändig data.

Om de angivna obligatoriska argumenten inte uppfylls, funktionen kommer att utfärda det sista felet i det ögonblick det fungerar. Det är därför det är så viktigt att följa var och en av dem så att du kan återställa dold information som finns i dokumentet.

En annan mycket användbar funktion i Excel är funktionen EXP.DIST, som används för beräkningar exponentiell fördelning erhållna värden. Detta är en funktion som tillhör kategorin Statistik och är en av de mest använda i programmet.

Besök vår sida Se hur det går till för att få veta mer och ganska intressanta ämnen. Vi förklarar inte bara kuriosa om Excel, utan också sociala nätverk, videoredigerare och andra intressanta element.

0 Shares