Hur kan man enkelt ta reda på storleken på en bok från Kindle-böcker? (Exempel)

En av de vanligaste fritidsintressena för unga tonåringar är digital läsning av alla typer av böcker. Med det sagt erbjuder Amazon Kindle Books ett alternativ när det gäller att lagra dessa filer Att känna till bokstorleken från Kindle Books är en viktig aspekt.

Många gånger övervinner frustration människor som känner att de inte kan öppna en viktig bokfil. Detta beror vanligtvis på formatfel eller grundläggande funktioner som storlek och kompatibilitet med Den aktuella versionen av Kindle Books hindrar dokumentet från att laddas.

Fördelar med att använda Amazon Kindle Books

Kindle är en bärbar enhet baserad på läsning av böcker, kapabel att komma in i en värld som styrs av läsning av digitaliserade böcker. Tack vare denna nya Amazon-uppfinning kommer du att kunna köpa, lagra och läsa alla typer av böcker som finns tillgängliga inom det tjänstegränssnitt som erbjuds av utvecklingsföretaget.

Likaså är det inte begränsat till att läsa böcker i allmänhet, utan erbjuder också prenumerationer på tillgängliga tidskrifter och tidningar; Det är viktigt att veta att det är enkelt att ladda upp nyheter och artiklar att läsa på din Kindle och dina vänner kommer att uppskatta det.

Så man kan dra slutsatsen att det är ett ganska användbart digitalt verktyg för bidra till att skapa nya vanor och hobbyer som främjar ett hälsosamt sinne. Så när din vän har sin surfplatta, rekommenderas det starkt att du ger din Amazon Kindle Book till en älskad.

Det är en praktisk “surfplatta” som inte tar mer platsså att du kan ta den med dig och det kan lätt gå obemärkt förbi. Utan tvekan ligger Amazon inte efter när det gäller att introducera reformprodukter, bidra till parternas sunda konkurrens och gynna användarna i deras krav.

Dess huvudsakliga funktion är att ansluta via Internet till Amazon-nätverket, varifrån innehållet som finns tillgängligt där köps, laddas ner eller hämtas. Tack vare olika uppdateringar och ändringar som tillämpas på surfplattans slutliga finish, det förbättrade sin funktion, det kännetecknas av snabbhet och flyt när man läser en bok.

Aspekter att veta bokstorlek från Kindle Books

Det är normalt att tänka på filstorleken Tända kanske för att du definitivt inte är bekant med surfplattans förmåga att hantera den här typen av filer, vilket tillför mervärdet av lidande om dokumentet innehåller den typ av läsning du verkligen behöver ett tag.

Dessutom räcker inte bara det känner till bokstorleken från Kindle Books, men du måste också överväga en annan uppsättning aspekter. Till exempel utrymme som kan tas upp av upplösningen på huvudomslaget till en fil eller interna bilder som lägger extra vikt till den slutliga finishen av filen. Du måste också veta vilka e-boksformat som är kompatibla med din Kindle.

Därför, om du vill veta storleken på boken, kolla bara på amazon. På sin plattform sätter den ett genomsnitt på 2 KB per sida för varje bok, och säger att ju längre boken är, desto tyngre blir den.

Naturligtvis täcker det inte de böcker som är byggda av ett stort antal bilder, så beräkningen kan lätt misslyckas. Om du inte är nöjd, sök bara filegenskaperna till Kontrollera bokstorleken från Kindle Books.

Trots det behöver du i allmänhet bara oroa dig för denna faktor om du vill sälja din bok genom Amazons royaltysystem. Vilket sätter upp en provision för varje MB som filen har.

Relaterade Artiklar

Back to top button