Anslut till Senaste Tekniska Nyheter, Bloggar, Recensioner

Hur du lagrar dina säkerhetskopior korrekt

säkerhetskopiering av hårddisken

Skapa hållbara säkerhetskopior: Utforska M-DISC-skivor

Samtidigt som de liknar traditionella CD- eller DVD-skivor har M-DISC-skivor en unik förmåga att skydda innehåll under långa perioder. Faktum är att vissa källor tyder på att deras livslängd kan sträcka sig över imponerande 1 000 år, även om verifiering i verkligheten fortfarande väntar.

Den exceptionella hållbarheten hos M-DISC-skivor härrör från deras distinkta datalagersammansättning, tillverkad av material som uppvisar enastående motståndskraft mot nedbrytning orsakad av faktorer som tid, fuktighet och ultraviolett ljus. Därför, om ditt mål är att skapa säkerhetskopior med livslängd i åtanke, är det kloka valet att välja M-DISC.

Denna teknik dök upp relativt nyligen, runt 2010, och är tillgänglig för både DVD- och Blu-ray-skivor. Med olika storleksalternativ, inklusive den klassiska 4,7 GB samt 25, 50 eller 100 GB, kan du effektivt lagra olika filer som ljud, videor eller annat väsentligt innehåll.

Tänk till exempel på ett paket som innehåller fyra M-DISC-skivor, var och en med en kapacitet på 25 GB. Detta val står som ett tillförlitligt sätt att skapa och bevara dina säkerhetskopior, skyddat mot tidens gång och fuktrelaterade problem.

Säkerhetskopiering med M-DISC

Andra alternativ för säkerhetskopiering

Magnetband erbjuder en lagringstid på 30 till 50 år, men deras genomförbarhet för hemanvändare är begränsad på grund av specialutrustningskrav och begränsade lagringsmöjligheter.

Medan hårddiskar (hårddiskar) vanligtvis används för säkerhetskopiering, har de en jämförelsevis kortare livslängd, vanligtvis uppskattad till cirka 7 års daglig användning. Men noggrann skötsel och tillfällig användning kan potentiellt förlänga deras operativa livslängd. Solid State Drives (SSD) uppvisar en livslängd på cirka 10 år, beroende på användningsmönster.

Personliga erfarenheter, som mina egna, där hårddiskar har fungerat i över ett decennium som säkerhetskopior, exemplifierar potentialen för utökad användning, även när man förutser att de slutligen upphör.

Håll dina säkerhetskopior aktuella

Vår främsta rekommendation, oavsett vilket lagringsmedium som valts för dina säkerhetskopior, är att se till att de uppdateras regelbundet. Vad innebär detta? Låt oss överväga att du har en extern hårddisk som innehåller en periodiskt modifierad säkerhetskopia. Istället för att vänta tills hårddisken närmar sig slutet av sin livslängd är det klokt att proaktivt uppdatera den.

Ett värdefullt tillvägagångssätt är att behålla minst två identiska säkerhetskopior lagrade på olika enheter. Denna strategi ger dig ett skyddsnät; om en enhet misslyckas, fungerar den andra som en reserv, vilket ger dig tid att skaffa en ersättare och upprätta en extra sekundär backup. Detta tillvägagångssätt kan potentiellt skydda dina data i cirka 7 till 10 år, och inom detta intervall kan ny teknik dyka upp, nuvarande lagringsalternativ kan uppleva prissänkningar och landskapet kan utvecklas. Detta gör att du konsekvent kan uppdatera dina backuplösningar, vilket förhindrar att dina data blir föråldrade tillsammans med tekniken som innehåller den.

Som visat, för dem som söker en hållbar backuplösning som sträcker sig över många år, är M-DISC-skivor den främsta utmanaren idag. Men alternativ som hårddiskar eller SSD:er kan också hålla i ett decennium när de underhålls på rätt sätt, vilket ger dig möjligheten att gradvis uppdatera dina säkerhetskopieringsstrategier och vara anpassad till kommande innovationer. Det som är absolut nödvändigt är att undvika att enbart lita på en enda säkerhetskopia eller att använda opålitliga lagringsmedia och enheter.