HP Print and Scan Doctor, Diagnostisera skrivar- och skannerfel

0 Shares

I allmänhet är problem med skrivare och skannrar svåra att lösa eftersom orsakerna till dem är nästan omöjliga att hitta. Ett fel kan bero på olika orsaker, till exempel ett problem med datorportarna, med programvaran, med drivrutinerna eller till och med applikationen som vi försöker skanna eller skriva ut med, bland annat.

HP Print and Scan Doctor

HP Print and Scan Doctor är en free programvara utvecklad av Hewlett-Packard för Windows som vi kan lösa och lösa utskrifts- och skanningsproblem mellan vår HP kringutrustning och vår dator eller bärbara dator. Det kommer att räcka med att följa instruktionerna som visas på skärmen för att kunna lösa problemen och undvika att vi måste gå till en teknisk service för ett mindre problem.

Denna applikation har ett diagnostiskt verktyg som kommer att ansvara för att söka efter och känna igen våra anslutna HP kringutrustning, kommunicera med dem för att identifiera eventuella problem som kan uppstå och försöka lösa dem. Undersök först skrivaren och sedan skannern. Dessutom kan den leta efter potentiella problem, oavsett om enheterna är lokalt eller nätverksanslutna.

Felsök grundläggande problem med din HP-skrivare eller -skanner

Innan vi kör programmet är det första vi måste göra att ansluta och slå på vår skrivare eller skanner till vår dator. När detta är gjort kan vi köra HP Print and Scan Doctor och ett huvudfönster visas där vi via dess assistent måste välja den enhet som vi har ett problem med. Applikationen kommer att ta hand om att undersöka dem för att upptäcka eventuella problem och hur man löser dem.

Felsökning av problem med skrivare och skannrar

När utforskningen är klar visas en symbol för att indikera hur processen har gått. Om en grön bock visas är enheten i gott skick. Om ett rött kryss (X) visas har ett fel hittats. I det här fallet, längst ner i användargränssnittet, hittar vi en detaljerad beskrivning som berättar hur vi löser problemet. Följ bara instruktionerna och klicka sedan på Försök igen. Om en skiftnyckel dyker upp har ett problem hittats och åtgärdats. Slutligen, om en gul triangel visas med ett utropstecken betyder det att ett test inte kan utföras och det hoppades över.

HP Print and Scan Doctor starthandbok

Bland de vanliga problemen som den kan stöta på kan applikationen lösa dessa meddelanden som “skrivaren är offline” eller dokument som har fastnat i utskriftskön, saknade eller korrupta drivrutiner, skanningsfelmeddelanden, anslutnings- och brandväggsproblem. . Dessutom löser den problem med kopierings- eller skanningsmekanismer, problem med bläck och utskriftskvalitet eller problem med pappersstopp.

HP Print and Scan Doctor buscando dispositivos

Brandvägg felsökning

Det här verktyget har också ett avsnitt för att lösa problem relaterade till brandväggen. Det kommer att visa oss en lista över både kända och okända brandväggar som har hittats i systemet. I händelse av att vi har problem med en aktiverad programvara kan vi försöka lösa det genom att klicka på knappen Inaktivera, så att den tillfälligt inaktiveras och kontrollera om problemet försvinner.

HP Print and Scan Doctor problem som brandvägg

Trots sitt namn har den ingen speciell funktion som kan hjälpa oss utöver att inaktivera brandväggen. Utöver att försöka inaktivera det för att se om problemet kvarstår eller inte. Det är dock möjligt att det kan vara till hjälp för mer oerfarna användare som inte klarar av jobbet på annat sätt.

Slutsatser: är det tillrådligt att använda HP Print and Scan Doctor?

Om vi ​​har en Hewlett-Packard skrivare eller skanner kan det vara intressant att ha applikationen installerad, speciellt om vår kunskapsnivå om kringutrustning är låg. I händelse av problem bör vi prova denna lösning innan vi ringer den tekniska servicen. Om problemet inte är särskilt allvarligt eller reparationsprocessen inte är alltför komplicerad, kanske vi kan reparera de problem vi har med vår enhet. Synden är att det här programmet endast är kompatibelt med HP-enheter och inte kan användas med andra märken.

HP Print and Scan Doctor free ladda ner

HP Print and Scan Doctor är en free program som vi kan ladda ner för free från Hewlett-Packards officiella webbplats. Den är kompatibel med Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 och Windows 10 32-bitars och 64-bitars , för både stationära och bärbara datorer. Appen är endast kompatibel med skrivare och skannrar av märket HP. Installationen görs snabbt genom dess guide, utan att försöka få oss att installera andra oönskade program.

Sekretessskydd för HP Print and Scan Doctor

Något som vi måste ha i åtanke är att programmet, för att diagnostisera vårt problem, kommer att ladda via Internet informationen om vårt system och problemet med enheten. Denna information används för att skapa bättre produkter, samt för att anpassa vår supportupplevelse. Det kan också vara ett problem för vissa användare angående deras integritet, så vi kan komma åt ditt meddelande om datainsamling och HP:s sekretesspolicy online för att se vilken data som hämtas och hur den används.

Alternativ till HP Print and Scan Doctor

Om vi ​​har problem med våra enheter anslutna till vår dator, föreslår vi några alternativ till HP Print and Scan Doctor att överväga.

Windows felsökare

Microsoft inkluderar både i Windows 8 och Windows 10 ett verktyg som kan hjälpa oss med de dagliga problemen med vårt system och anslutna kringutrustning. Det här verktyget är Windows-felsökaren och vi kan komma åt det från avsnittet Inställningar och Uppdatering och säkerhet.

SamDrivers

Om vi ​​har problem med vår skanner eller skrivare kan det bero på drivrutiner eller drivrutiner. Detta program gör att vi automatiskt kan ladda ner drivrutinerna för vår utrustning. Tack vare dess omfattande paket med drivrutiner kan den hjälpa oss att lösa alla kompatibilitets- eller anslutningsproblem mellan vår kringutrustning och vår dator. Vi kan ladda ner det för free från denna länk.

0 Shares