Hälften av företagen hade inga fjärranslutna arbetsplaner innan Coronavirus

0 Shares

Enligt säkerhetspersonal hade mer än hälften av amerikanska företag inga beredskapsplaner för en situation som koronaviruspandemin, den här gången förra året.

Med detta sagt verkade det inte heller som många regeringar gjorde.

Oavsett har coronavirus satt ett outplånligt prägel på arbetslivet, med mer än två tredjedelar av företagen som säger att pandemin har ”helt” förändrat hur de fungerar nu och kommer att fungera på lång sikt.

Affärssäkerhet hemma

Enligt en studie som släpptes av Bitdefender tror 81% av yrkesverksamma inom informationssäkerhet (eller infosec, om du är intresserad av portmanteaus) att coronavirus kommer att förändra hur deras verksamhet fungerar på lång sikt.

För de som arbetar inom gästfrihets- och energibranschen hoppar faktiskt den siffran till 87% respektive 92%.

En av de stora förändringarna för företaget var naturligtvis anställda som arbetade hemifrån. Denna förändring, som verkar enkel, gav dock massiva problem för säkerhetslag.

Nätfiske och valfångst rapporteras ha blivit mycket vanligare under pandemin, med mer än en fjärdedel av yrkesverksamma som rapporterar en ökning.

0 Shares