Anslut till Senaste Tekniska Nyheter, Bloggar, Recensioner

Frankrike förbjuder försäljning av iPhone 12 över för höga strålningsnivåer: är det farligt?

För ett par veckor sedan tog Frankrikes nationella radiofrekvensbyrå (ANFR) upp oro över iPhone 12, med hänvisning till ovanligt höga nivåer av elektromagnetisk strålning som sänds ut av enheten. Detta ledde till ett förbud mot telefonens försäljning i landet, tre år efter lanseringen. Den rapporterade specifika absorptionshastigheten (SAR) för iPhone 12 var cirka 40 % över den lagliga gränsen, enligt ANFR. Byrån krävde att Apple skulle upphöra med försäljningen och varnade för ett återkallande om problemet inte löstes.

Apple svarade genom att förse ANFR med laboratorieresultat från tredje part som visar iPhone 12:s överensstämmelse med strålningsnivåer. Teknikjätten påpekade också att enheten hade certifierats av flera internationella organisationer, vilket bekräftar efterlevnaden av lagstadgade standarder.

iphone 12

Är det farligt?

För att bedöma den potentiella faran med strålningsnivåer som sänds ut av smartphones, inklusive iPhone 12, är det viktigt att hänvisa till riktlinjerna från Världshälsoorganisationen (WHO). Enligt WHO är de radiofrekventa elektromagnetiska fälten (RF-EMF) som sänds ut av smartphones betydligt lägre än vad internationella riktlinjer rekommenderar. Det finns inga avgörande bevis som tyder på att dessa utsläpp är skadliga för människor eller ansvariga för några sjukdomar.

mobilstrålning