FörstÄ varför LGPD Àr viktigt i dagens datasÀkerhet

0 Shares

Nuförtiden spelar teknik en central roll i vÄra sociala interaktioner. Med den ökande anvÀndningen av personuppgifter har sÄledes flera lagstiftningar vuxit fram som syftar till att skydda personlig och konfidentiell information.

Ett exempel att nÀmna Àr fallet med den nya LGPD-lagen, som lanserades den 14 augusti 2018 n. 13 709/2018 och trÀdde i kraft 2020, i syfte att skydda anvÀndardata, sÀrskilt i digitala medier.

Vill du veta mer om Àmnet? SÄ kolla in vÄrt inlÀgg till slutet och förstÄ vikten av LGPD för dataskydd.

AllmÀn dataskyddslag: vad Àr det och hur viktigt Àr det?

I allmÀnhet kan vi sÀga att LGPD inte Àr nÄgot annat Àn den brasilianska lagen som faststÀller reglerande normer för skydd av anvÀndare. DÀrmed skapas ett nytt sÀtt att göra affÀrer över internet, men med Ànnu större omsorg i förhÄllande till den information som skickas av anvÀndare eller kunder.

SÄlunda syftar LGPD till att skapa en ny kultur av integritet och dataskydd i landet. DÀrför ser vi det som en lag som syftar till att förÀndra hur organisationer och professionella arbetar med personuppgifter.

Varför ska ditt företag uppmÀrksamma LGPD?

FörstÄ varför LGPD spelar roll i dagens datasÀkerhet 1

Visst förÀndrar denna nya lag drastiskt hur företag fÄr tillgÄng till kunders personuppgifter, eftersom de kommer att behöva följa de nya reglerna och förstÄ att anvÀndare kan ha rÀtt att avbryta företagets delning av deras information nÀr som helst.

DÀrför Àr det Ànnu viktigare att företaget har kontroll över all data som cirkulerar i företaget, eftersom mycket av informationen Àr konfidentiell. De företag som behandlar stora mÀngder konsumentdata mÄste dÀrför vara mycket medvetna om dataskyddslagstiftningen.

De viktigaste effekterna av LGPD

  1. Lagens omfattning: i allmÀnhet mÄste alla företag som hanterar konsumentdata följa de nya reglerna och omformulera lagringssektorerna.
  2. Grund för datahantering: Visst, för att en organisation ska kunna hantera all data korrekt kommer det att vara nödvÀndigt att anvÀnda en laglig grund, med samtycke frÄn alla konsumenter.
  3. Större rÀttigheter för innehavare: Alla anvÀndare som lÀmnar personlig information till företaget i frÄga kommer att kunna fÄ större kontroll över sin information och vem den kommer att delas med.
  4. Ekonomisk pÄverkan pÄ företagen: För företag som mÄste anta denna nya metod mÄste de reformera sig sjÀlva för att sÀkerstÀlla att dessa nya regler följs. Om sÄ inte sker kan skadestÄndet bli höga, liksom böter för lÀckor eller underskott i behandlingen av relevanta personuppgifter.
  5. Kontroll: för att alla dessa processer ska uppfyllas kommer en ny form av kontroll att skapas för att kontrollera om företag har följt de nya reglerna.
  6. Dessutom mÄste företag ocksÄ anta en sektor eller en anstÀlld som enbart ansvarar för att kontrollera informationssÀkerheten och vidarebefordra rapporter till behöriga kontrollorgan.
  7. SÄledes mÄste företag följa flera skyldigheter och regler för att sÀkerstÀlla anvÀndaren större kontroll och medvetenhet om att deras data lagras.
  8. Transparens: NÀr LGPD trÀder i kraft Àr det tydligt att företag mÄste kommunicera syftet med personuppgiftskravet, vare sig det Àr ett telefonnummer, e-postadress eller andra personuppgifter. Dessutom mÄste alternativet att gÄ med pÄ och inte gÄ med pÄ att anvÀndarna delar denna information vara tydligt.

Slutsats

Naturligtvis kan vi se att den tekniska vÀrlden har expanderat mer och mer. DÀrför Àr det nödvÀndigt att följa Àndringarna för att inte begÄ nÄgra övertrÀdelser. Företag mÄste hela tiden kontrollera sina dataskyddsprocesser för att undvika problem med sina kunder och skattemyndigheterna.

Nu nÀr du vet vad den allmÀnna dataskyddslagen Àr, vad sÀgs om att utöka dina kunskaper i Àmnet? GÄ in pÄ vÄr blogg just nu och kolla in andra viktiga tips för din förvaltning.

0 Shares