Anslut till Senaste Tekniska Nyheter, Bloggar, Recensioner

Försiktighetsåtgärder som du måste vidta om du tar med dina AirPods till stranden

Från vattenbeständighet till att skydda dem från sand

ta airpods till stranden

När du besöker stranden är det viktigt att tänka på att exponering för mer än bara saltvatten är en potentiell risk för elektroniska enheter. Den lilla storleken på AirPods jämfört med andra enheter, som iPhones, gör dem särskilt sårbara för skador.

En kombination av havssalt, svett och den fuktiga strandmiljön kan vara skadlig för driften av AirPods om inte lämpliga skyddsåtgärder vidtas. Den första punkten att notera är behovet av skydd mot vatten och damm. Följande modeller är utrustade med detta skydd:

– Första generationens AirPods Pro
– Andra generationens AirPods Pro
– Tredje generationens AirPods

Även om dessa modeller är designade för att tåla svett och fukt, är deras motståndskraft mot vatten inte absolut. De är inte nedsänkbara och långvarig exponering för vatten bör undvikas. På samma sätt har både hörlurarna och deras fodral en IPX4 skyddsgrad. Baserat på denna information är det tydligt att det inte rekommenderas att bära AirPods när du simmar.

AirPods Pro

Vad ska man tänka på

När du befinner dig i ett torrt och avskilt område på stranden är det i allmänhet säkert att använda AirPods. Försiktighet måste dock iakttas, särskilt vid övergång från vattenaktiviteter till att lyssna på musik.

Fukt som finns kvar i håret och öronen utgör en risk, särskilt i kombination med salthalten i havsvattnet. Havsvatten, som är mycket frätande, kan vara skadligt för elektroniska enheter, särskilt med tanke på den kompakta storleken och många sensorer som är integrerade i AirPods.

Om hörlurarna utsätts för hög luftfuktighet och salt kan de vara i fara. Långvarig exponering i blöt eller i en fuktig och salt miljö kan äventyra deras prestanda. Det är viktigt att notera att vattentätheten hos AirPods är designad för sötvatten, inte havsvatten.

Vatten är dock inte den enda motståndaren i en strandmiljö. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att förhindra att sandkorn fastnar i hörlurarna eller fodralet. Om detta inträffar är det viktigt att noggrant och snabbt rengöra dem med icke-slipande produkter för att undvika skador på känsliga komponenter.