Förnybar energi: Fördelar med grön energi för konsumenter

0 Shares

Vad är förnybar energi?

Ren eller förnybar energi är de som produceras av naturresurser, är outtömliga och inte förorenar atmosfären. Säkert känner du till några av de vanligaste typerna av förnybar energi som t.ex solvärmeenergi, vindenergi eller hydraulisk energi .

Varje gång förbrukar vi mer och mer energi. Därför är det viktigt att satsa på alternativ och ekologisk energi . På så sätt kan vi lägga undan icke-förnybara energikällor, som olja eller kol, vars förbrukning genererar CO2-utsläpp som förstör planeten.

Fördelar med grön energi

Att satsa på icke-förorenande energislag är att satsa på en hållbar framtid för planeten. Dessutom finns det fler och fler incitament för implementering av ren energi.

Dessa är de viktigaste fördelarna med förnybar energi:

  1. De är outtömliga. Till skillnad från fossila bränslen är solen, vinden eller vattnet energikällor som alltid kommer att finnas tillgängliga. I Spanien är installationen av termiska solpaneler i hemmet och solenergiträdgårdar som drar fördel av de långa soltimmarna allt vanligare.
  2. De är respektfulla mot miljön. De producerar inte utsläpp av förorenande gaser som CO2 och förorenande avfall som är skadligt inte bara för planeten, utan också för människors hälsa.
  3. De skapar välstånd och sysselsättning. Förnybar energi skapar fem gånger fler jobb än konventionell energi. Detta gör sektorn till ett säkert kort för ekonomisk tillväxt. Dessutom är Spanien världsledande inom tillverkning av solpaneler och väderkvarnar.
  4. De främjar energioberoende . Spaniens soliga klimat och geografiska särdrag gör oss till ett av de territorier med störst potential för förnybar energi i sin miljö. Spanien är dock beroende för energi av andra länder till vilka man importerar en stor del av den energi och fossila bränslen man förbrukar.

Hur kan jag kontraktera ren energi?

Har du redan bestämt dig för att gå över till grön energi? Att byta till ett kraftbolag för förnybar energi är väldigt enkelt. Du behöver inte göra någon speciell process, du behöver inte något ytterligare tillstånd eller behöver någon förändring i din elinstallation.

Vi rekommenderar att du letar efter det elerbjudande som passar dig för att hitta den taxa som bäst passar din energiförbrukning bland de som finns på marknaden för förnybara energibolag. Vi erbjuder billigaste och rättvisa 100% grönt ljus priser på marknaden. Vi köper all vår energi från ekologiska producenter för att erbjuda grön el, certifierad av CNMC (National Commission of Markets and Competition)

Kom ihåg att du kan lita på att Gana Zones rådgivande team svarar på frågor om vår ekologiska energi, rekommenderar de bästa vanorna och priserna. Du är ett steg ifrån att ändra din elpris till förnybar energi.

0 Shares