Apple sa att flytta 20% av produktionskapaciteten till Indien, siktar på 40 miljarder dollar intäkter under de närmaste 5 åren

0 Shares

Apple kan vara på väg att öka Indiens lokala tillverkningsintäkter till nästan 40 miljarder dollar under de närmaste 5 åren, till följd av Indiens regerings produktionslänkade incitamentsprogram (PLI) för elektroniktillverkning i stor skala. Systemet kommer till stor del att utnyttjas av två av Apples kontraktstillverkare, nämligen Winstron och Foxconn.

Apple vill flytta nästan en femtedel eller 20% av sin produktion från Kina och ta dem till Indien. Medan Indien inte är en enorm slutmarknad för Apples smartphones (Apples marknadsandel i Indien är bara 2-3%), orsakar system som PLI att Apple ser på Indien som en tillverknings- och exportbas. COVID-19-pandemin orsakar många problem i sina primära försörjningskedjor i Kina och Vietnam och Apple känner behov av att diversifiera dem.

PLI-systemet förväntas generera en intäkt på nästan 100 miljarder dollar i mobiltelefonexport till 2025. Som referens var mobiltelefonsexporten för 2019-2020 cirka 3 miljarder dollar. Enligt systemet kommer sökande att få incitament för att öka den lokala tillverkningen inom olika områden, som inkluderar montering, testning, märkning och förpackningsenheter. Regeringen förväntar sig också ansökan om programmet från Samsung, Vivo och OPPO under de kommande veckorna.

Källa

0 Shares