Anslut till Senaste Tekniska Nyheter, Bloggar, Recensioner

Apple kan möta 14 miljarder dollar i skatt i Irland efter ett stort bakslag i EU-domstolen

Vad hände nyss? Det verkar som om skattestriden på 14 miljarder dollar som Apple för mot EU har drabbats av ett stort bakslag. EU-domstolens högsta juridiska rådgivare sa just att en tidigare dom i målet som gynnar iPhone-tillverkaren borde läggas på hyllan.

Redan 2014 började Europeiska kommissionen undersöka skattesystemet i Irland – hemmet för Apples europeiska huvudkontor – och upptäckte att teknikjättar hade missbrukat det för att betala lägre priser och få ytterligare skattelättnader och förmåner som inte är tillgängliga i många andra länder. 2016 sa EU:s antitrust-upprättare till Irland att ta igen de olagliga subventionerna som gavs till Cupertino-företaget mellan 2003 och 2014, när landet började reformera sitt skattesystem.

Under 2018 överlämnade Apple till Irland 14,3 miljarder euro (16,7 miljarder dollar) – det ursprungliga beloppet plus ränta – ett beslut som vd Tim Cook kallade “total politisk skit”. Företaget överklagade, och fyra år senare vann det när EU:s allmänna domstol sa att EU inte kunde visa att Apple hade fått en olaglig ekonomisk fördel i Irland genom att använda landets skattearrangemang. Europeiska kommissionen publicerade en sammanfattning av hur den planerade att överklaga ett år senare.

På torsdagen sa Giovanni Pitruzzella, generaladvokat för EU-domstolen, EU:s högsta domstol, att det tidigare beslutet att upphäva EU:s föreläggande om att Apple ska betala tillbaka skatt i Irland “bör sättas åt sidan” och att fallet bör återförvisas till undernämnden.

Pitruzzella sa att tribunalen gjorde sig skyldig till en rad felaktigheter i lag och att den inte heller “bedömde innehållet och konsekvenserna av vissa metodiska fel som, enligt kommissionens beslut, var felaktiga i skatteutslagen.”

“Det är därför nödvändigt för tribunalen att göra en ny bedömning”, sa Pitruzzella.

Även om generaladvokaternas åsikter är icke-bindande, har de ofta inflytande i slutliga domar av EU:s högsta domstol, skriver Ekonomiska tider.

Som svar på generaladvokatens åsikt sa Apple att den lägre domstolen “var mycket tydlig med att Apple inte fick någon selektiv fördel och inget statligt stöd, och vi anser att det borde upprätthållas.”

Irland vidhåller sin ståndpunkt att det inte hade gett något statligt stöd till Apple och att företaget betalade rätt irländsk skatt.

En dom från EU-domstolen väntas nästa år.