6 Salesforce-rapporter som ditt intäktsteam bör använda

0 Shares

Utan data som backar upp dina beslut kan du inte vara säker på att dina marknadsförings- och försäljningsstrategier driver ditt företags tillväxt.

Rapportering ger dig datadrivna insikter som gör att du kan förbättra dina marknadsförings- och försäljningsstrategier över tid.

Och genom att rapportera om dina kundrelationshanteringsdata (CRM) specifikt kan du förstå vilka dina bäst lämpade kunder är, var dina bäst lämpade leads kommer ifrån, hur olika typer av potentiella kunder rör sig genom din marknadsförings- och försäljningsprocess, hastigheten på din marknadsförings-försäljningskanal och mer.

Utöver dessa taktiska rapporter kan du också få insikter på chefsnivå för att förstå hur du spårar dig mot dina främsta KPI:er: intäkter, förvärv, retention och expansion.

Här är sex Salesforce-rapporter som ditt intäktsteam bör använda:

1. Leads genererade per månad och deras kvalifikationer

Hur många potentiella kunder genererades månad över månad, och hur stor andel av dessa är kvalificerade?

Salesforce-rapport om leadsstatus och kvalificering

Du vill titta på både volym och kvalitet på en gång eftersom det ger dig den bästa känslan av hur framgång faktiskt ser ut. Om du bara tittar på den ena eller den andra faktorn kommer du inte att ha en fullständig förståelse för hur du spårar mot ditt mål för att skapa potentiella kunder.

Attraherar aktiviteterna du gör rätt personer och lockar du tillräckligt många för att nå dina mål längre ner i tratten? Eller ser du att ett minskande antal kvalificerade leads produceras från samma kvantitet leads som konverteras?

2. Möjligheter skapade månad över månad och deras värde

Hur många möjligheter skapar du månad över månad i termer av både antal konton och dollarvärde? Hur ser dessa siffror ut på individ- eller gruppbasis?

Salesforce-rapport om skapade möjligheter och deras värde

Till skillnad från antalet leads som genereras per månad kan den här rapporten bara fokusera på kvantitativ data – trots allt, för att en prospekt ska bli en möjlighet måste de vara av hög kvalitet

Genom att veta hur många möjligheter du skapar i kombination med din chans-till-stängda-vunna vinst kan du börja skapa försäljningsprognoser. Till exempel, om du vet att din vinstfrekvens är ganska konsekvent 30 %, och ditt team skapade 20 möjligheter på en månad, kan du säkert anta att sex av dessa kommer att stängas. Att kunna förutsäga antalet kunder och hur mycket intäkter du kommer att få kommer att hjälpa ditt företag att fatta andra affärsbeslut, som att anställa.

3. Möjligheter per kampanj

Vilka kampanjer ger flest vunna möjligheter?

Salesforce-rapport om kampanjmöjligheter

Detta hjälper dig att förstå vilka marknadsföringsinitiativ som bidrar till den mest vunna pipeline, vilket i sin tur kan hjälpa dig att avgöra vilken taktik du ska investera mer resurser i och vilka aktiviteter du bör sluta med.

Du kan till exempel använda kampanjer för att spåra evenemangen du deltar i. Sedan, när kontakterna du skapade från dessa evenemang börjar stängas, kan du se om du genererar avkastning på investeringen (ROI) och bör fortsätta att delta i dessa evenemang under kommande år.

4. Genererade intäkter från marknadsföring

Hur stor andel av dina intäkter kommer från marknadsföring i motsats till genom utgående och hänvisningar?

Salesforce-rapport om marknadsföringsintäkter.

Riktmärket för marknadsföringsintäkter är 25–30 % enligt forskning från Sales Benchmark Index, och att veta hur du spårar dig mot det riktmärket kan hjälpa dig att förstå hur effektiv din inkommande strategi är. Du kan relatera framgången för ditt inkommande program med hur mycket intäkter marknadsföring genererar.

Även om den här rapporten inte är lika detaljerad som multi-touch-marknadsföringstillskrivning, hjälper den dig att bevisa avkastningen på ditt marknadsföringsteam som helhet.

5. Stängda-förlorade möjligheter av anledning

Vilka är anledningarna till att potentiella kunder väljer en annan lösning framför din?

Salesforce-rapport om stängd-förlorad anledning

När du analyserar den här rapporten kan det vara bra att titta på den i ett sammanhang med flera tidslinjer. Vilken var den största slutna-förlorade anledningen för det senaste året? Hur är det med de senaste 90 dagarna?

Att förstå de långsiktiga stängda-förlorade trenderna kommer att indikera vilka större strategier du behöver för att börja utvärdera. Att titta på detta på kort sikt kan å andra sidan hjälpa dig att fixa vissa problem omedelbart innan de förvandlas till långsiktiga trender.

Ju mer specifika dina fastighetsvärden är, desto bättre blir din rapport. Till exempel, om dina alternativ inkluderar både “konkurrent” och “pris”, vad ska representanter välja när de förlorar mot en konkurrent på grund av priset? Den oklarheten kan göra det svårare att vidta åtgärder baserat på denna rapports resultat.

6. Stängda-vunna och stängda-förlorade möjligheter av ICP eller Persona

Vilka idealiska kundprofiler (ICPs) eller köparpersonas föll var av alla möjligheter som stängts-vunna eller stängda-förlorade under en given tidsperiod?

Salesforce-rapport om stängda och förlorade möjligheter av ICP.

Att svara på den här frågan hjälper dina marknadsförings- och säljteam att veta vilka dina bäst lämpade köpare är och validera dina profiler. Om du ser en betydligt högre förlustfrekvens med en ICP, kanske den typen av företag inte passar så bra som du först trodde.

Dessa insikter hjälper marknadsföring att veta vem de ska rikta in sig på och försäljningen vet vem de ska prioritera.

Takeaway

Dessa Salesforce-rapporter kan hjälpa ditt intäktsteam att fatta datadrivna beslut för att hjälpa ditt företag att växa. Men handlingsbarheten för dessa rapporter är beroende av dataintegriteten.

Om uppgifterna i ditt CRM inte är korrekta och uppdaterade kommer dessa rapporter inte att visa korrekta resultat. Så det är viktigt att dina marknadsförings- och försäljningsteam håller koll på att uppdatera kontaktegenskaper.

0 Shares